Tento příspěvek byl přečten785krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr vousatý

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Patří do skupiny velmi podobných druhů s netopýrem Brandtovým (Myotis brandtii) a netopýrem alkathoe (Myotis alcathoe). Dobře lze rozeznat dospělé samce podle velikosti a tvaru penisu, u samic jsou patrné rozdíly na zubech (dolní premoláry jsou menší). Mezi další rozlišovací znaky patří špičatý boltec nebo tmavší zbarvení (srst je na hřbetě černohnědá a na spodu světle šedá).

Ekologie: Původně lesní druh vyskytující se v horských a podhorských oblastech v různých typech lesních porostů. V nižších polohách dává přednost členité krajině, ve které jsou lesy střídány nelesními biotopy (remízky, pastvinami, mezemi) a vodními plochami. Letní kolonie vytváří v osamělých budovách, lesních chatách, vzácněji ve stromech nebo umělých budkách. K přezimování vyhledávají v menší míře jeskyně, štoly nebo i sklepy, většinou zimuje v jiných příležitostných úkrytech.

Celkový areál rozšíření: Netopýr vousatý má rozsáhlý areál rozprostírající se od Britských ostrovů zřejmě až do Kazachstánu. V Evropě je rozšířen od Portugalska a Irska do středního Ruska a na jih. Chybí v severní části Velké Británie, ve velké části Skandinávie a v některých oblastech Středomoří (především na mediteránních ostrovech). Okrajově zasahuje i do severozápadní Afriky.

netopýr vousatý

Rozšíření na území České republiky: Původní faunistický prvek středoevropské krajiny, který se rozptýleně vyskytuje na celém území České republiky. Zaznamenáván je jak v nížinách, tak v horských oblastech, v Polabí a Dolnomoravských úvalech je ale vzácnější.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Netopýr vousatý je nacházen jen příležitostně. Pozorován byl jak v centrální části města (Nové Město, Smíchov, Žižkov, Karlín), tak na periferii. V okrajových částech to jsou zejména oblasti s lesy a rybníky (Drahanské údolí, Kunratický les, okolí vodní nádrže Hostivař a Počernického rybníka, Újezd na Lesy) nebo území s jeskyněmi (Prokopské údolí a Radotínské údolí).

Ohrožení a ochrana: Ochrana spočívá v zajištění jeho přirozeného prostředí, jako jsou lesní biotopy s roztroušenými vodními nádržemi. Alespoň část území v okrajových částech Prahy je územně chráněna (Prokopské údolí, Radotínské údolí, Údolí Kunratického potoka, Počernický rybník). Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

netopýr vousatý

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Přemysl Tájek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.