Tento příspěvek byl přečten2793krát!

Syn.: Gentiana polymorpha subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Wettst.; Gentiana sturmiana Kerner; Gentianella aspera subsp. sturmiana (A. & Jos. Kern.) Dostál ex Skalický, Chrtek & Gill; Gentiana aspera subsp. sturmiana (A. & Jos. Kern.) Wettst. ex Hayek; Hippion intermedium Opiz

Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianella obtusifolia sturmiana

Popis: Rostliny dvouleté. Lodyha přímá, nejčastěji 10-15 cm vysoká, obvykle od poloviny větvená. Přízemní listy kopisťovité, lodyžní listy většinou kopinaté (až podlouhlé), na vrcholu špičaté. Listy obvykle stejně dlouhé nebo o málo delší než internodia. Květenství je nahloučený mnohoramenný vrcholík. Květní obaly pětičetné. Kališní trubka úzce křídlatá. Švy kališní trubky lištovitě sbíhají na květní stopku, po celé délce (i pod bází kalicha) hustě papilnaté až papilnatě brvité, cípy na okraji podvinuté. Koruna delší než 20 mm, s válcovitě nálevkovitou trubkou, sytě modrofialová, příp. bledě lilákově modrá. Semeník stopkatý (gynofor 2-8 mm dlouhý). Tobolky válcovitě vřetenovité. Semena četná, drobná, elipsoidní až vejcovitá. Kvete od srpna do října.

Gentianella obtusifolia sturmiana

Záměny: U hořečku mnohotvarého (Gentianella praecox), hořečku německého (Gentianella germanica) a hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) švy kališní trubky nesbíhají lištovitě na květní stopku a na bázi trubky jsou zcela lysé. Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) má korunu obvykle kratší než 20 mm a semeník je přisedlý. Hořeček ladní (Gentianella campestris) má květní obaly 4četné.

Gentianella obtusifolia sturmiana

Ekologie: Vlhčí pastviny až slatinné louky řazené mezi bezkolencové louky, podhorské a horské smilkové trávníky, příp. vápnitá slatiniště. Obvykle se jedná se o společenstva mírně obohacovaná živinami.

Gentianella obtusifolia sturmianaGentianella obtusifolia sturmiana

Rozšíření v České republice: Západní a jihozápadní Čechy a západní část středních Čech, na východ zasahuje až po Vltavu. V současné době pouze sedm izolovaných lokalit: Kocelovické louky u Kocelovic, Bražec a Pila u Karlových Varů, pod Volfštejnem u Černošína, Hnačov na Klatovsku, na pastvinách na svazích Stírky u obce Nehodiv a po několika desítkách let byla ověřena lokalita na Džbánsku.

Gentianella obtusifolia sturmiana

Gentianella obtusifolia sturmiana

Celkové rozšíření: Nevelká arela ve střední Evropě, která zahrnuje Severní Alpy a Předalpí až po Durynsko, včetně západních a jihozápadních Čech a přilehlého německého pohraničí.

Gentianella obtusifolia sturmiana

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým taxonům naší květeny (C1t), zákonem je chráněn jako kriticky ohrožený druh (§1).

Gentianella obtusifolia sturmiana

Poznámka: Nominátní poddruh Gentianella obtusifolia subsp. obtusifolia v České republice neroste. Je omezen pouze na vysoké polohy Východních Alp.

Gentianella obtusifolia sturmiana

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Kocelovické pastviny, dne 23.9.2006.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget