Tento příspěvek byl přečten2113krát!

Kovárské stráně se nacházejí v malebném údolí Zákolanského potoka, jižně od obce Kováry a nedaleko zříceniny Okoř, v okrese Kladno. Sotva jeden kilometr jižním směrem ji dělí od hranice přírodního parku Okolí Okoře. Zajímavý krajinný ráz podnítil navržení této přírodní památky i na sever od již existujícího přírodního parku, a to na svazích a plošinách nad údolími Holubického, Zákolanského a Turského potoka.

Pro významné zastoupení teplomilných společenstev s řadou zajímavých a ohrožených druhů byly Kovárské stráně vyhlášeny jako zvláště chráněné území v roce 1987 v kategorii přírodní památka. Tvoří uměle vytvořené terasy a přiléhající meze o celkové výměře téměř dvou hektarů. Zajímavá společenstva s ohroženými druhy se vyskytují i za těmito vymezenými hranicemi.

Předmětem ochrany jsou suchomilná společenstva výslunných křovinatých a travnatých strání do značné míry v minulosti ovlivněná lidskou činností (území bylo využíváno jako kosená louka, část ploch sloužila jako pastvina a byla také orána). Na tyto plochy jsou vázány nejzajímavější druhy. Z nich lze jmenovat především brzy zjara kvetoucí prvosenku jarní (Primula veris), hlaváček jarní (Adonis vernalis) a později na jaře kvetoucí kozinec rakouský (Astragalus austriacus).

Mezi dalšími druhy, které dotvářejí charakter chráněného území a těchto společenstev, stojí za zmínku válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), šalvěj luční (Salvia pratensis), sveřep přímý (Bromus erectus), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), krvavec menší (Sanguisorba minor), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), máčka ladní (Eryngium campestre), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a další.

Zřetelná je invaze keřů, zejména trnek (Prunus spinosa) a růží (Rosa sp.). Na části chráněného území se nachází les z akátu, který je také zdrojem náletových dřevin. Nebezpečná je i expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). V současné době je pro potlačení nežádoucích dřevin plocha chráněného území (včetně ochranného pásma) pravidelně kosena, výhledově by bylo vhodné pokusit se i o realizaci řízené pastvy koz a ovcí.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 10.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget