Tento příspěvek byl přečten733krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr stromový

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Podobný netopýru rezavému (Nyctalus noctula), od kterého se odlišuje velikostí (je zřetelně menší, délka předloktí měří do 47 mm) a dvoubarevným zbarvením srsti (svrchu sytě hnědé, nikoli rezavé, na spodu hnědočerné). Od jiných rodů je odlišitelný masitými boltci s paličkovitým ušním víčkem.

Ekologie: Lesní druh zdržující se v listnatých lesích – ať už souvislých nebo parkového typu s nevelkými enklávami starých stromů. Z podhorských a horských oblastí je znám i ze smíšených lesů. Ve městech se zdržuje velmi vzácně (na rozdíl od netopýra rezavého). K zimování zřejmě vyhledává silné duté stromy.

Celkový areál rozšíření: Je rozšířen od Iberského poloostrova a Irska dále na východ celou Evropou (s výjimkou Skandinávie) až do jižního Ruska po řeku Ural. Dále zasahuje na Kavkaz, Afgánistán až západní Himálaj. Znám je také ze severní Afriky (Maroko Alžírsko), Madeiry, Kanárských ostrovů a malých území v Turecku a Íránu.

Rozšíření na území České republiky: Netopýr stromový je vzácným druhem s nesouvislým rozšířením a velmi nízkou populační hustotou. Největší frekvence výskytu je na jižní a střední Moravě, v podhůří Jeseníků, v jižních Čechách (především Šumava) a také na Křivoklátsku. Jde o tažný druh, který se u nás pravděpodobně i rozmnožuje.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Výskyt je velmi ojedinělý a navazuje na nálezy z víceméně původních lesů na Křivoklátsku. Známy jsou pouze jednotlivé výskyty lokalizované do jižní části Prahy. Příležitostné nálezy lze očekávat i jinde v Praze.

Ohrožení a ochrana: Ohrožením může být úbytek stromů s dutinami, včetně starých alejí u vodních ploch. Proto je třeba chránit přirozené biotopy, zejména původní typy lesních porostů s dutinovými stromy. Výskyt druhu lze podpořit vyvěšováním speciálních netopýřích budek. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy, o kterých nejsou dostatečné informace (DD), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Přemysl Tájek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.