Tento příspěvek byl přečten779krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr řasnatý

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Menší druh netopýra spolehlivě odlišitelný podle hustého lemu kratičkých, asi 1–2 mm dlouhých brv vyrůstajících mezi koncem esovitě prohnuté ostruhy a špičkou ocasu. Tento „kartáč“ slouží ke shrnování drobného hmyzu z povrchu listů do vaku, odkud netopýr úlovky sbírá tlamou.

Ekologie: Druh vyhledávající členitou krajinu s dostatkem lesních porostů (listnaté a smíšené lesy), parků a vodních ploch (stojatých i pomalu tekoucích). Osídluje dutinové a štěrbinové úkryty – stromové dutiny, štěrbiny v lidských stavbách (hřebeny střech, půdy) a také ptačí či netopýří budky. Přezimuje ve štolách, jeskyních a sklepích.

netopýr řasnatý

Celkový areál rozšíření: Velká část Evropy od Portugalska, Britských ostrovů a jižní Skandinávie přes Turecko, Jordánsko, Libanon, Izrael, Írán, Zakavkazsko až do Turkmenistánu. Zasahuje také do severní Afriky (Maroko, Alžírsko).

netopýr řasnatý

Rozšíření na území České republiky: Netopýr řasnatý byl zjištěn na většině území České republiky, i když značně nerovnoměrně. Častým druhem je v západních Čechách, Pošumaví, v jihočeských pánvích, v jiných částech je vzácnější (Polabí a Poohří, jihovýchodní Morava). Nejedná se o vysloveně hojný druh, k východu se početnost populací a frekvence nálezů snižují.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Patří spíše k méně častým druhům. Údaje o jeho výskytu pocházejí z větší části města, kde byl nacházen jednak v lesnatých a parkových územích (např. Kunratický les, Krčský a Milíčovský les, Stromovka, Obora Hvězda) a dále v místech s jeskyněmi či štolami, kde byli při přezimování nacházeni zimující jedinci (např. chráněná území Prokopské údolí, Radotínské údolí a Požáry).

netopýr řasnatý

Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá v úbytku přirozených biotopů (včetně úbytku přirozených úkrytů) a negativních zásazích do prostředí, které mohou snížit pestrost krajiny (přirozených lesních porostů a vodních ploch). Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

netopýr řasnatý

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Přemysl Tájek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.