Tento příspěvek byl přečten1273krát!

Třída: Insecta – hmyz

Řád: Lepidoptera – motýli

Čeleď: Lycaenidae – modráskovití

modrásek očkovaný

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Nejvíce se podobá vzácnému modrásku hořčovému (Maculinea alcon), od kterého se liší odlišným posunutím oček na spodní straně předních křídel. Klíčovým rozlišovacím je i to, zda jsou modrásci na totenech resp. kakostech v bezprostředním okolí totenové louky, nebo zda jsou na hořcových loukách. Často se vyskytuje společně s modráskem bahenním (M. nausithous), který má na spodní straně křídel o jednu řadu skvrn méně a u kořene zadního křídla mu chybí drobná skvrna. Modrásek černoskvrnný (M. arion) má dvě řady černých skvrn u okraje na spodní straně zadních křídel a výrazné skvrny na horní straně předních křídel.

modrásek očkovaný

Ekologie: Úzce specializovaný druh na typy vlhkých luk s krvavcem totenem, zpravidla nehnojené, extenzivně kosené a se zachovalým vodním režimem. Na těchto loukách vyhledává spíše slunné polohy chráněné před větrem. Podobně jako modrásek bahenní přečkávají zimu v mraveništích (zejména druhu Myrmica scabrinodis).

modrásek očkovaný

Celkový areál rozšíření: Vyskytuje se v Evropě a Asii, většinou jen v izolovaných populacích. V Evropě je znám od západní Francie přes střední Evropu do Rumunska. V Asii pokračuje přes jižní Rusko po Koreu a Japonsko.

Rozšíření na území České republiky: V minulosti býval hojně rozšířen na celém území České republiky. Od druhé poloviny 20. století celoplošně ustoupil, především v nižších polohách (v západních a středních Čechách a na jižní a severní Moravě a ve Slezsku). Dnes je lokálně hojný pouze v jižních Čechách a na východní Moravě.

modrásek očkovaný

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Modrásek očkovaný patří k velmi vzácným druhům, v současné době nezvěstným. Naposledy byl pozorován v roce 2009 v povodí Zátišského potoka v Hodkovičkách a to pouze v jednom exempláři. Uváděn je ještě v 90. letech 20. století z Dubče a z povodí Běchovického potoka u Blatova.

Ohrožení a ochrana: Jediný aktuální nález v povodí Zátišského potoka byl pozorován při kraji nekosené louky v blízkosti retenční nádrže Hodkovičky. Z důvodu pravidelného kosení i v letním období (v době letu dospělých motýlů) zde později modrásek již nebyl zaznamenán. Podle červeného seznamu je řazen mezi zranitelné druhy (VU), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a IV.

modrásek očkovaný

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Libor Bosák (detaily dospělých motýlů, Šumava, Praha-Hodkovičky – fotografie na kakostu zobrazuje poslední pozorovaný exemplář v Praze), Daniel Hrčka (fotografie lokality v Praze-Hodkovičkách, 7.7.2018).

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.