Tento příspěvek byl přečten1291krát!

Třída: Insecta – hmyz

Řád: Lepidoptera – motýli

Čeleď: Lycaenidae – modráskovití

modrásek bahenní

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Samice modráska lesního (Cyaniris semiargus) má světlejší rub křídel a navíc má očko u kořene zadního křídla. Podobný je ještě modrásek očkovaný (Maculinea teleius), který má na spodní straně křídel navíc jednu řadu skvrn a drobnou skvrnu u kořene zadního křídla. Možná záměna je i s dalšími druhy modrásků rodu Maculinea.

modrásek bahenní

Ekologie: Vyhledává různé typy vlhkých luk, zpravidla nehnojené a extenzivně kosené. Je schopen přežívat i ve vlhkých příkopech podél silnic a železnic, na podmáčených ruderálních stanovištích nebo při okrajích vodních nádrží. Housenka se po opuštění květenství totenu chová paraziticky, vyhledává mraveniště mravence druhu Myrmica rubra, kde se nechává mravenci krmit, případně sama požírá mravenčí larvy.

modrásek bahenní

Celkový areál rozšíření: Západopalearktický druh, který se vyskytuje v Evropě od severní části Pyrenejského poloostrova přes střední a východní Evropu. Odtud areál pokračuje na severovýchod Turecka, Kavkaz až po střední Sibiř a Altaj. V Česku, jižním Polsku a Německu má modrásek bahenní nejsilnější evropské populace.

Rozšíření na území České republiky: Je rozšířen na celém území České republiky s výjimkou nejvyšších poloh (maxima dosahuje v nadmořské výšce 850 m n.m.). Nejčastěji vyhledává nivy dolních a středních toků řek v nížinách až pahorkatinách. Poměrně hojným druhem je na severní a střední Moravě, v Bílých Karpatech a v jižních a východních Čechách.

modrásek bahenní

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Modrásek bahenní je v Praze aktuálně znám jen z několika lokalit, ale jeho výskyt by mohl být i častější. Udáván je z povodí Zátišského potoka v Hodkovičkách, na loukách v povodí Pitkovického potoka mezi Benicemi a Petrovicemi, na vlhkých loukách u Xaverovského rybníka II v povodí Svépravického potoka a u Kotlářky v Dejvicích. V minulosti byl pozorován i na Blatovských loukách u Běchovic.

Ohrožení a ochrana: Alespoň udávané nálezy nejsou nijak územně chráněny. Pro vývoj druhu je každopádně vhodné podporovat mozaikovitý způsob sečení, ideálně nejpozději do doby, kdy začínají létat dospělí motýli, tedy do 15. června (pozdější seč připadá v úvahu až po 15. září). Podle červeného seznamu je řazen mezi téměř ohrožené druhy (NT), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č, 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a IV.

modrásek bahenní

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Libor Bosák (detaily dospělých motýlů, Praha-Hodkovičky), Daniel Hrčka (fotografie lokality v Praze-Hodkovičkách, 7.7.2018).

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.