Tento příspěvek byl přečten2485krát!

Syn.: Arenaria pentandra Wallr., Spergula vernalis Willd., nom. illeg., Spergula pentandra var. genuina Döll., nom. inval., Spergula pentandra subsp. genuina (Döll) Čelak., Stellaria pentandra Scop.

Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Spergula pentandra

Popis: Jednoletá, tmavozelená bylina vysoká 9-23 cm. Lodyhy vyrůstají v počtu 1-3, jsou přímé až vystoupavé, listnaté, lodyžní články jsou 3-4, prodloužené, poslední článek je ukončený květenstvím. Listy jsou přisedlé, čárkovité, dužnaté, na rubu bez rýhy, lysé nebo velmi roztroušeně mrtnaté, palisty a listeny jsou bledě růžové. Květy vyrůstají v řídkých vidlanech, jsou pětičetné, na delších stopkách. Kališní lístky jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, úzce blanitě lemované, špičaté. Korunní lístky jsou bílé, podlouhlé až eliptické, delší než kališní, nepřekrývající se. Tyčinek je 4-7. Plodem je vejcovitá tobolka, se 40-70 semeny. Semena jsou ploše čočkovitá, bez lemu asi 0,5-1 mm v průměru, tmavě hnědá, lem je bělavý, široký asi 0,5-1 mm, osemení je bez výrůstků. Kvete od března do května.

Spergula pentandra

Záměny: Snadno zaměnitelný především za kolenec Morisonův (Spergula morisonii), jenž roste též na písčinách a liší se především semeny s tmavě zbarveným lemem, dále např. tvarem korunních lístků a počtem tyčinek. Záměna je jistě též možná za kolenec rolní (Spergula arvensis), jež však má semena bez lemu. Představitelná, ale málo pravděpodobná je též záměna za různé jiné kolence, kuřičky, kuřinky a jiné podobné druhy.

Spergula pentandra

Ekologie: Roste na písčinách či říčních štěrkových terasách.

Spergula pentandra

Rozšíření v České republice: Rostl velmi vzácně v úvalech jižní Moravy, kdysi byl nalezen v Modřanské rokli v Praze, dnes roste patrně pouze v národní přírodní památce Váté písky mezi železničními stanicemi Bzenec-přívoz a Rohatec.

Spergula pentandra

Celkové rozšíření: Roste v západní, jižní a střední Evropě, na východ zasahuje do západního Polska. dále je uváděn z Kanárských ostrovů, Malé Asie a severní Afriky.

Spergula pentandra

Spergula pentandra

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1), na Slovensku se řadí též k druhům kriticky ohroženým a je chráněn zákonem.

Spergula pentandra

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní památce Váté písky nedaleko železniční stanice Bzenec-přívoz, dne 12.5.2016.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget