Tento příspěvek byl přečten2168krát!

Syn.: Stipa grafiana Stev.; Stipa pennata L. subsp. mediterranea (Trin. et Rupr.) Aschers. et Graebn.; Stipa pulcherrima C. Koch subsp. grafiana (Stev.) Jirásek in Dost.; Stipa pennata L. subsp. pulcherrima (C. Koch) Á. Löve et D. Löve
Čel.: Poaceae – lipnicovité

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Popis: Vytrvalé trsnaté rostliny, tvořené jak plodnými trsy, tak trsy s nekvetoucími výběžky, trsy husté, velmi statné, sivé až sivozelené. Pochvy přízemních listů lesklé, hladké, jen na kraji brvité, jazýček na okraji chlupatý, na stébelných listech holý, stébla pod květenstvím lysá nebo slabě chlupatá. Listy čárkovité, až 100 cm dlouhé, za vlhka ploché, za sucha podélně složené, lodyžní až 3 mm široké, s 10-11 žebry, na vrcholu bez štětičky chlupů, rub listu slabě drsný. Klásky jednokvěté, dlouze stopkaté, s jediným samičím květem. Plevy úzce kopinaté. Plucha s 20-30 cm dlouhou osinou (dolní zkroucená část rovná, horní pernatá od dlouhých, až 7 mm dlouhých chlupů). Obilky 20-25 mm dlouhé, bez hřbetní řady chlupů na obilce, příp. dosahuje délky řad sousedních až o málo delší.

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Ekologie: Výslunné kamenité a travnaté stepní svahy, na vysýchavých, výhřevných půdách, s větší vazbou na bazické podklady.

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Rozšíření: Submediteránně kontinentální druh. Mezi kavyly relativně častější druh rozšířený v teplejších oblastech Čech a Moravy.

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Záměny: Kavyl sličný se dá určit vylučovací metodou – nepatří do skupiny tzv. „chlupatých“ kavylů – listy mají na lícní straně maximálně pouze menší chloupky, čímž jsou poněkud drsné. Na konci listů se nevyskytuje štětička chlupů (na rozdíl od kavylu Ivanova – Stipa pennata), ani není konec listu vytažen v dlouhou osinovitou špičku (jako u kavylu tenkolistého – Stipa tirsa). V porostech kavylu Ivanova se pozná podle robustnějšího vzhledu a širších nasivělých listů.

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Ohrožení: V České republice řazen k ohroženým druhům (C3), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§2).

Stipa pulcherrima, kavyl sličný

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 31.5.2013.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Prokopské údolí.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget