Tento příspěvek byl přečten1773krát!

Přírodní památka u Hájů chrání v Praze poměrně ojedinělé biotopy pramenišť a podmáčených luk. Byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 6,6 hektaru. Jako předmět ochrany jsou ve zřizovacím předpisu uvedena ojedinělá ostřicomechová společenstva na výstupech vápnitých pramenů.

Přírodní památka U hájů

V lesních porostech, obklopují tzv. Větvený potok, je poměrně hojně je zastoupena olše lepkavá (Alnus glutinosa). Vytváří podstatnou složku mokřadních olšin (sv. Alnion glutinosae) s charakteristickou příměsí jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a maliníku (Rubus idaeus

Přírodní památka U hájů

Na svazích mělkého údolí a v místech vyvěrajících vápnitých pramenů se objevují zajímavá luční společenstva. Roste zde suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) nebo ostřice Davallova (Carex davalliana) s dlouze zobánkatými mošničkami. Oba náleží mezi silně ohrožené druhy. Dále byly na pramenech a v jejich okolí pozorovány tyto druhy: skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice ostrá (Carex acutiformis), hrachor luční (Lathyrus pratensis) nebo škarda bahenní (Crepis paludosa). 

Přírodní památka U hájů

 Z charakteristických lučních druhů je možné zmínit pryskyřník prudký (Ranunculus acris), srhu říznačku (Dactylis glomerata), šťovík kyselý (Rumex acetosa), zvonek rozkladitý (Campanula patula), biku ladní (Luzula campestris) a ovsíř luční (Avenula pratensis) .Na loukách se šíří ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius).

Přírodní památka U hájů

Na přítoku k Větvenému potoku byl zaznamenán výskyt puškvorce obecného (Acorus calamus) a rozrazilu potočního (Veronica beccabunga).

Přírodní památka U hájů

Seznam vybraných druhů přírodní památky U Hájů:

Acorus calamus
Arrhenatherum elatius
Avenula pratensis
Campanula patula
Carex acutiformis
Carex davalliana
Carex panicea
Cirsium oleraceum
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylorhiza majalis
Eriophorum latifolium
Filipendula ulmaria
Hypericum tetrapterum
Lathyrus pratensis
Luzula campestris
Lysimachia nummularia
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Veronica beccabunga

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget