Tento příspěvek byl přečten785krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr pestrý

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Zbarvení srsti je mezi našimi netopýry specifické – na hřbetě je stříbřité, s chlupy naspodu tmavými a na špičkách bílými nebo žlutobílými. Srst břišní strany je světlejší (šedobílá nebo šedožlutá), na hrdle bílá, neosrstěné části těla jsou černé. Od netopýra severního (Eptesicus nilssonii) se odlišuje dobře vyvinutou epiblemou s příčnou přepážkou a srstí bez zlatavého nádechu.

Ekologie: Vyhledává zalesněné oblasti s pestrou skladbou lesa, často je ale nacházen ve velkých městech. Je považován za skalní druh, i proto se v létě objevuje v různých štěrbinovitých úkrytech – ve štěrbinách na budovách (v hřebenech střech nebo za dřevěným obložením), ve skalních štěrbinách nebo pod kůrou stromů. O zimování se toho mnoho neví, je nacházen především v budovách, jen výjimečně ve štolách a jeskyních.

netopýr pestrý

Celkový areál rozšíření: Široce rozšířený druh, jehož areál se rozkládá od Evropy přes centrální Rusko, Sibiř, Mongolsko, severovýchodní Čínu po Koreu. Severní hranici tvoří v Evropě jižní část Skandinávie, na jihu zasahuje po severní Itálii a Řecko.

Rozšíření na území České republiky: Vyskytuje se ve velké části České republiky, ale nesouvisle, častěji od středních poloh po horské oblasti. V nižších polohách je méně častý – za přeletů a při zimování, zejména pokud se jedná o skalnatá stanoviště nebo výškové budovy ve městech.

netopýr pestrý _T.Svacina

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: U netopýra pestrého je zjevná afinita k prostředí velkých měst (v podzimním období přeletů jde o jeden z dominantních druhů pražské chiropterofauny). Známé je větší množství nálezů především z centrálních částí města, ale také z jejích okrajů. Zaznamenáván je v historické zástavbě, panelových sídlištích nebo výškových budovách, které považuje za skály a asi hlavně v nich zimuje.

Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá v úbytku vhodných úkrytů na budovách, způsobeným nevhodnými rekonstrukcemi (vyhledává úkryty štěrbinového typu). Vzhledem k častému výskytu v budovách je ochrana druhu problematická. Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

netopýr pestrý

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Přemysl Tájek, Tomáš Svačina, Miloš Anděra.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.