Tento příspěvek byl přečten702krát!

Třída: Mammalia – savci

Řád: Chiroptera – letouni

Čeleď: Vespertilionidae – netopýrovití

netopýr Brandtův

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Netopýr Brandtův byl původně považovaný za východoevropský poddruh netopýra vousatého (Myotis mystacinus), kterému je velmi podobný. Odlišný je podle velikosti a tvaru penisu  nebo uspořádáním některých zubů. Patrné je také světlejší (hnědší) zbarvení srsti.

Ekologie: Vyhledává štěrbinové úkryty na budovách, za okenicemi, obložením, mezi trámy nebo skuliny ve střešní krytině. V lesních porostech osídluje stromové dutiny nebo také netopýří budky. V zimě je nehojně nalézán ve štolách, jeskyních a jiných podzemních úkrytech, většinou asi zimuje ve skalních štěrbinách či na jiných, obtížně kontrolovatelných místech. Je výrazně vázán na lesnaté oblasti, ideálně s dostatkem vodních ploch.

netopýr Brandtův

Celkový areál rozšíření: Souvislý areál se rozprostírá od Anglie a severozápadní Francie celou střední Evropou až do Ruska. Na severu zasahuje do středního Švédska a středního Finska, na jihu do severní Itálie, Bulharska a Zakavkazí. Ostrůvkovitě je rozšířen ve střední Asii, Sibiři a na Dálném východě (Mongolsko, přilehlé části Ruska, Sachalin, Japonsko).

Rozšíření na území České republiky: Spíše vzácnější druh rozšířený ve velké části České republiky, obvykle v lesnatých územích od pahorkatin až do podhůří. Zaznamenáván je ale i v zalesněných partiích nížin (např. Polabí, Poodří nebo jižní Morava).

Netopyr-Brandtuv_T.Svacina

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Méně hojný než jeho dvojník netopýr vousatý. Spolehlivě známo je pouze několik nálezů. Koncentrovány jsou do centrálních částí města (Nové Město a Staré Město), kde se jedná spíše jen o ojedinělé nálety migrujících jedinců. Nález v parkovité oblasti Krče v sousedství Michelského lesa by mohl naznačovat možnost stálého výskytu v Praze.

Ohrožení a ochrana: Ochrana spočívá v zajištění jeho přirozeného prostředí, jakými jsou zejména lesní biotopy s roztroušenými vodními nádržemi. Může být ohrožen úbytkem stromů s dutinami nebo při přestavbě střech a půdních prostor (v době, kdy se ukrývá pod střešní krytinou nebo za dřevěným obložením). Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

netopýr Brandtův

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Přemysl Tájek, Tomáš Svačina.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.