Tento příspěvek byl přečten1993krát!

Ostrolist poléhavý (čeleď: Boraginaceae R. Br. – brutnákovité) je vzácnější, nepříliš známá rostlina nalézaná na polopřirozených i člověkem vytvořených stanovištích. V okolí Prahy má jedno z center rozšíření u nás, ovšem druh je jednoletý, nalézaný na druhotných stanovištích, proto je jeho výskyt často přechodný a závislý na přítomnosti vhodných míst s narušenými porosty rostlin. Možnosti ochrany jsou tudíž omezené a proto je vhodné druhu věnovat určitou pozornost. Je nebo byl uváděn z těchto chráněných území Prahy: PR Divoká Šárka, PR Údolí Únětického potoka, PP Radotínské skály, PP Královská obora.

Asperugo procumbens

Záměny: Zprvu ostrolist vypadá jako nějaká divná pomněnka, později, když začne tvořit dlouhé poléhavé lodyhy a plody ukryté v nápadných zubatých kališních lístcích je druh dobře poznatelný. Pro určitou nenápadnost může být přehlédnut.

Asperugo procumbens

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně v teplejších oblastech, zvláště v Českém středohoří, v širším okolí Prahy, v Poohří, v okolí Brna, v Podyjí, v jihomoravských pahorkatinách.

Asperugo procumbens

Celkový areál rozšíření: Původní je snad v oblasti Středozemí, v jižní, střední a východní Evropě, v západní a střední Asii. V severní Americe jen zavlečený.

Asperugo procumbens

Asperugo procumbens

Ekologie: Roste na přirozených i člověkem utvořených stanovištích. Roste na rumištích, na pustých místech, jako nevýznamný plevel na okrajích polí a záhonů, na skalních stepích či na skalách, na písčinách.

Asperugo procumbens

Ohrožení a ochrana: Druh není v rámci České republiky ohrožen vyhynutím, jeho výskyt je však spíše vzácnější, často přechodný a pro jeho jednoletost jsou možnosti ochrany omezené. Na přirozených stanovištích je ohrožen především zarůstáním míst výskytu, na stanovištích vytvořených člověkem je ohrožen snahou o jejich využití nebo zkrášlení, což další přítomnost ostrolistu obvykle vylučuje. Druh může přežívat v semenné bance a obnovit se při příznivé změně podmínek. Jako druh vzácnější, pravidelně se vyskytující jen v některých oblastech je řazen mezi ohrožené druhy (C3), zákonem však chráněn není.

Asperugo procumbens

Ohrožení na území Prahy: Druh je v Praze nehojný, důvody ohrožení jsou shodné jako v celé České republice, možnosti ochrany stejně omezené.  Druh má v okolí Prahy jedno z center rozšíření u nás, na území Prahy je nalézán pravidelně, byť spíše náhodně a je tedy předpoklad, že zůstane součástí pražské květeny i v budoucnosti.

Asperugo procumbens

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Foto přírodní památka U Michálka 4.5.2013, před vlakovým nádražím Moravský Písek 12.5.2016 a Praha, Nové Dvory 6.5.2012.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget