Tento příspěvek byl přečten1194krát!

Šáchor hnědý (čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité) je vzácnější jednoletý druh obnažených den a vlhkých písčin. Jeho výskyty jsou často nestálé a kolísavé během let. V Praze se vyskytoval nezřídka v oblasti nivy Vltavy, na březích nebo náplavkách. Sem patří uváděný výskyt v přírodní památce Krňák, kde byl nacházen v celém prostoru soutoku Vltavy a Berounky. Výskyt nezřídka podporují i povodně, kdy jsou obnaženy břehy a je umožněno klíčení druhů ze semenné banky. Po velké pražské povodni v roce 2002 tak byl šáchor hnědý nalezen na břehu Vltavy v Troji (pod zoologickou zahradou) a v Lipencích, na obnaženém břehu Berounky v blízkosti nádraží Černošice. V posledních letech je nalézán spíše na obnažených dnech rybníků, například v přírodních památkách Hrnčířské louky, Údolí Kunratického potoka, Počernický rybník, Lítožnice, Královská obora a při kraji přírodní památky Xaverovský háj (rybník Koupaliště, možná identická lokalita „obnažené dno rybníka jihovýchodně od Svépravic“ a také severovýchodní okraj Xaverovského rybníka). Nepotvrzený je údaj z rybníka Sukov v Újezdu u Průhonic.

Cyperus fuscus 9

Cyperus fuscus

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně v severních a středních Čechách, na jihu Čech, na jižní a střední Moravě, v povodí Odry, jinde je vzácnější.

Cyperus fuscus

Celkový areál rozšíření: Roste na většině území Evropy, chybí však na severu, dále roste ve Středomoří, v oblasti Kavkazu, ve střední a západní Asii, na jihu Sibiře, zasahuje snad až do Číny. Byl zavlečen do severní Ameriky.

Cyperus fuscus

Cyperus fuscus

Ekologie: Roste na březích a obnažených dnech, na vlhkých písčitých místech, na lučních prameništích, na slaniskách, na vlhčích, i zasolených půdách. Může růst i na místech ovlivněných člověkem, např. v pískovnách, na náplavkách a navigacích a podobně.

Cyperus fuscus

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen snad především ztrátou biotopů. Jako jednoletý druh je závislý na vhodných podmínkách pro klíčení, daných především volným povrchem půdy, dostatkem světla a vhodnou vlhkostí pro růst. Na loukách je ohrožen především zahušťováním porostů, na březích zase vysokých stavem vody. To pěkně dokladuje výskyt na Labutím rybníku v přírodní památce Údolí Kunratického potoka. Při jeho revitalizaci, v době vypuštění se na obnaženém dně objevil mimo jiné též šáchor hnědý, po opětovném napuštění rybníka ovšem šáchor vymizel. Dá se však předpokládat, že po poklesu hladiny by se opět mohl objevit ze semenné banky. Pro svůj místně omezený výskyt je řazen mezi druhy ohrožené (C3), zákonem chráněn není.

Cyperus fuscus

Ohrožení na území Prahy: Druh je nalézán na území Prahy pravidelně, ale spíše náhodně, neboť se z podstaty věci vyskytuje nestále a nepravidelně. Možnosti ochrany jsou značně omezené, jako vzácnější druh mizejících biotopů zasluhuje zvýšenou pozornost.

Cyperus fuscus

Cyperus fuscus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je snadno zaměnitelný především za šáchor žlutavý (Cyperus flavescens), ten je však velmi vzácný a vyskytuje se snad jen v jižních Čechách. Má tupé plevy, v průměru větší klásky a dvě čnělky. V úvahu připadá též záměna s některými cizokrajnými druhy. Naopak šáchor Micheliův (Cyperus michelianus) má zcela odlišné květenství a záměna je málo pravděpodobná. Před vývinem květů a plodů připomíná jakoukoli trávovitou bylinu a jeho rozpoznání vyžaduje už značnou zkušenost.

Cyperus fuscus

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno na břehu rybníka Labuť v přírodní památce Údolí Kunratického potoka (rybník Labuť) v roce 2009, u Lomnice nad Lužnicí 6.9.2013, na břehu jezera Malvíny v Lázních Toušeni 12.9.2016 a v oblasti soutoku Moravy a Dyje 26.8.2017.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget