Tento příspěvek byl přečten1231krát!

Černýš hřebenitý (čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité) je jednoletá poloparazitická bylina, nápadně barevná, u nás rostoucí roztroušeně v teplých oblastech. Patří k vzácnějším druhům, obvykle nevytváří mnohočetné porosty, což přispívá k jeho zranitelnosti. V Praze se vyskytuje nehojně, především v oblasti Českého krasu, uváděn je z přírodní rezervace Klapice, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní rezervace Radotínské údolí, staré údaje jsou též z přírodní rezervace Divoká Šárka. Zdá se, že jde o vzácný, ubývající druh.

Melampyrum cristatum

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně v teplých oblastech severozápadních a středních Čech, zvláště v Českém Středohoří, v Českém krasu nebo v Polabí, a jižní a jihovýchodní Moravy.

Melampyrum cristatum

Melampyrum cristatum

Celkový areál rozšíření: Roste na většině území Evropy, vyjma nejsevernějších a nejjižnějších oblastí, na východě zasahuje do střední Asie, na jižní Sibiř a k Altaji.

Melampyrum cristatum

Ekologie: Spíše teplomilný druh upřednostňující zásadité substráty, nesnášející přemokření. Roste v suchých trávnících, na pasekách, v lesních lemech, na křovinatých stráních, v teplomilných doubravách. Jedná se o polocizopasný druh.

Melampyrum cristatum

Ohrožení a ochrana: Druh má sklon vyskytovat se řídce, v málopočetných skupinách, jako jednoletý druh také vyžaduje mezerovité porosty. Obecně je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, jenž by měl zajistit přežití druhu do budoucnosti. Pro svoji vzácnost je řazen mezi druhy ohrožené (C3), zákonem však chráněn není. Vzácnější var. solstitiale se vyskytuje snad jen na Moravě, nikoli v Čechách a v Praze by tedy růst neměla.

Melampyrum cristatum

Ohrožení na území Prahy: V Praze roste černýš hřebenitý vzácně, na okraji roztroušeného výskytu v Českém krasu. Lokality jsou územně chráněny, a je proto předpoklad, že bude pro pražskou květenu zachován. Vzhledem k malému počtu nálezů z poslední doby by ale bylo vhodné věnovat mu zvýšenou pozornost.

Melampyrum cristatum

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je zaměnitelný především za jiné černýše s výrazně zbarvenými vrcholy lodyh, jako jsou černýš hajní (Melampyrum nemorosum) nebo černýš rolní (Melampyrum arvense). Černýš hřebenitý se vyznačuje nápadně čtyřřadě uspořádanými výrazně pravidelně dřípenými žlábkovitými listeny. U nás se rozlišují dvě podobné variety, takzvané sezonní rasy nejasného taxonomického významu.

Melampyrum cristatum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Karlštejn, v přírodní rezervaci Klapice a na Suchovských lukách v Bílých Karpatech 15.6.2017.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget