Tento příspěvek byl přečten2595krát!

Třemdava bílá (Rutaceae Juss. – routovité) je nápadným a pověstmi opředeným druhem české květeny, jediným naším původním zástupcem cizokrajné čeledi routovitých. V době květu je vskutku nepřehlédnutelným zjevem a to nejen pro nápadné hrozny růžových květů ale i pro až omamnou vůni, jež rostliny vydávají. Podobně jako routa (Ruta graveolens) je třemdava nebezpečná a může způsobovat při pouhém dotyku poškození kůže. Pro svoji krásu a plošně omezený výskyt je zařazena mezi zákonem chráněné druhy. V Praze není nijak vzácná, patří zde k nejhojnějším chráněným druhům rostlin. Vyskytuje se na řadě míst, především ale na okrajích Velké Prahy. Je uváděna z těchto chráněných území Prahy: PP Baba, PP Bohnické údolí, PR Chuchelský háj, PP Jenerálka, PR Klapice, PR Podhoří, PR Prokopské údolí, PR Radotínské údolí, PP Sedlecké skály, PR Slavičí údolí, PR Šance, PP Údolí Kunratického potoka, PR Údolí Únětického potoka, PP Vizerka, PP Zámky, PP Zmrzlík.

dictamnus-albus1

Rozšíření na území České republiky: U nás se objevuje ve dvou oddělených oblastech, ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Jinde jen ojediněle.

dictamnus-albus2

Celkový areál rozšíření: Roste v teplejších oblastech mírného pásu Eurasie, v jižní Evropě, ve střední Evropě, v jihovýchodní Evropě a dále přes západní a střední Asii do Číny a na Dálný východ.

dictamnus-albus3

Ekologie: Roste na křovinatých stráních a svazích, v křovinatých lemech, na lesostepích, ve světlých lesích a hájích. Je teplomilná, suchovzdorná, upřednostňuje zásadité podklady, častá je na vápencích.

dictamnus-albus4

Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi ohrožené druhy z důvodu plošně omezeného výskytu (C3), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§3). Vyskytuje se sice jen pomístně, ale na řadě míst roste v bohatých populacích a není zde ohrožena, což se týká i některých pražských lokalit. Roste též v řadě chráněných území, může však být ohrožena tam, kde jsou populace slabé, jistě může být ohrožena přímým ničením stanovišť (těžba hornin), méně již změnami stanoviště, neboť dovede do jisté míry vzdorovat zarůstání stanovišť, dokonce snáší přerůstání nepůvodními dřevinami jako je borovice černá nebo modřín opadavý.

dictamnus-albus5

Ohrožení na území Prahy: V Praze se vyskytuje na řadě míst na severním, západním a jižním okraji, většina výskytů je územně chráněna, na některých místech se vyskytuje v početných populacích. Ohrožena zatím není, zvýšenou pozornost vyžaduje v místech s řídkým výskytem, např. v PP Zmrzlík.

dictamnus-albus6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Za květu obtížně zaměnitelná, za plodu je též dobře poznatelná. Určování pouhých listů, zvláště malých rostlin může způsobovat rozpaky. V listech poněkud připomíná jasan.

dictamnus-albus7

Autor text a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 17.12.2015

Fotografováno v národní přírodní památce Bílé stráně, Přírodní rezervaci Stříbrný luh, přírodní památce Údolí Kunratického potoka a přírodní památce Pašijová draha.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget