Tento příspěvek byl přečten1688krát!

Syn.:  Ornithogalum transversale Pallas; gagea gussonei (N. Terrac) N. Terrac; Gagea pratensis var. paczoskii (Zapal.) Grossh.; Gagea paczoskii (Zapal.) Grossh.; Gagea pomeranica auct. non Ruthe.

Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité

Gagea transversalis

Popis: Vytrvalé byliny, až na pavučinaté okraje lodyžních listů lysé, 7-15 cm vysoké. Cibule 3, nestejně velké, volné, 2 menší cibule bez obalů, třetí největší cibule v blanitém hnědavém obalu. Přízemní list 1, úzce čárkovitý, 10-25 cm dlouhý a až 6 mm široký, na rubu zřetelně kýlnatý. Lodyžní listy (listeny) téměř vždy 2, vstřícné, nebo dolní oddálen, na okraji pavučinatě chlupaté, na rubu s více vystouplými podélnými žilkami, na bázi toulcovitě objímající lodyhu. Dolní list (listen) dosahuje vrcholu květenství, příp. květenství jen o málo převyšuje, 4-10x delší než široký. Květenství je 2-5květý zdánlivý okolík nebo lodyha zakončena 1 květem, květní stopky lysé. Okvětní lístky šikmo rozestálé, 9-14 mm dlouhé a 2,2-3,5 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené až tupé, lysé, na vnitřní straně žluté nebo žlutozelené. Nitky tyčinek čárkovité. Semeník obvejcovitý až krátce válcovitý, na vrcholu tupě zaoblený. Tobolky obvejcovité až téměř kulovité, 5-7 mm dlouhé. Semena drobná, elipsoidní, na povrchu svraskalá. Kvete v dubnu.

Gagea transversalis

Gagea transversalis

Záměny: Křivatec vstřícnolistý patří do skupiny druhů křivatce lučního (Gagea pratensis agg.), pro které jsou typické 3 navzájem volné cibule (z toho pouze jedna je v obalu) a 1 přízemní list. Oproti křivatci lučnímu (Gagea pratensis s.str.) se křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis) vyznačuje pouze 2 lodyžními listy (listeny), které sotva dosahují vrcholu květenství a jsou širší (4–10x delší než široké). Dále menšími okvětními lístky (9–14 mm).

Gagea transversalis

Ekologie: Roste v nezapojených porostech suchých trávníků, na okrajích křovin a světlých lesů, vzácně i v akátinách.

Gagea transversalis

Gagea transversalis

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně v teplých oblastech Čech a Moravy (České středohoří, střední Čechy, střední a jižní Morava), izolované lokality má v okolí Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště, ve středním Polabí a na Hané.

Gagea transversalis

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Křivatec vstřícnolistý se koncentruje v místech xerotermních výslunných svahů, ať už se jedná o šárecké údolí nebo svahy nad Vltavou. Početně byl nacházen zejména v přírodní rezervaci Divoká Šárka, při hranách Kozákovy skály a Šestákovy skály, ale také na stepi při jižním okraji Dívčího skoku. V přírodní památce Baba sice nebyl nalezen – vzhledem k výskytu druhu v širším okolí a na podobných stanovištích nelze ale jeho výskyt ani vyloučit. Známý je jeho výskyt například na blízkých Sedleckých skalách. Alespoň na Kozákově skále je až hojným druhem, jinde spíše roztroušený až vzácný.

Gagea transversalis

Celkové rozšíření: Ponticko-mediteránní druh rozšířený od jižní Evropy (Španělsko, Francie, Itálie), přes Balkánský poloostrov a Malou Asii až do Krymu.

Gagea transversalis

Ohrožení: Patří ke druhům vyžadujících další pozornost (C4a), do roku 2012 byl veden mezi silně ohroženými druhy (C2), zákonem chráněn není.

Gagea transversalis

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Divoká Šárka 25.3.2017, přírodní památce Sedlecké skály 2.4.2010, přírodní rezervaci Podhoří 4.4.2018 a v registrovaném významném krajinném prvku Skalní výchoz v Dolních Chabrech 7.4.2018.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget