Tento příspěvek byl přečten1694krát!

Modřenec tenkokvětý (čeleď: Hyacinthaceae Batsch – hyacintovité) je vytrvalá bylina s podzemní zásobní cibulí, na rozdíl od některých svých cizokrajných příbuzných se nikdy nerozšířil jako druh okrasný. Jeho výskyt u nás je plošně omezen, přičemž jedno z hlavních míst rozšíření má právě v oblasti Velké Prahy. Jedná se proto o významný druh pražské květeny. Vyskytuje se zde na řadě míst, většinou územně chráněných, někde, jako například v Radotínském údolí nebo v Šárce, navíc v silných populacích, což by mělo zajistit přežívání druhu do budoucnosti. Modřenec tenkokvětý je uváděn z těchto pražských chráněných území: PP Baba, PP Branické skály, PP Čimické údolí, NPP Dalejský profil, PR Divoká Šárka, (především Kozákova skála, vzácněji i Šestákova skála), PP Jabloňka, NPP Lochkovský profil, PP Opatřilka-Červený lom, PP Podbabské skály, PR Podhoří, PP Podolský profil, PR Prokopské údolí, PR Radotínské údolí, PP Sedlecké skály. Vyskytuje se tedy především na severu a západě Prahy.

Muscari tenuiflorum

Záměny: Druh je dosti podobný příbuznému modřenci chocholatému (Muscari comosum), jenž má také chochol jalových květů. Nejnápadnějším znakem je barva cípů ústí okvětí. Zatímco modřenec tenkokvětý má ústí tmavě zbarveno, modřenec chocholatý má cípy zbarveny světleji než zbytek okvětí. Další znaky lze najít na cibuli nebo na jalových květech, ty se ale vyhodnocují poněkud obtížněji. Zdá se také, že se druhy liší fenologicky, modřenec chocholatý se jeví jako pozdnější. Liší se i stanovištně, modřenec chocholatý se téměř nevyskytuje na skalních stepích reliktního charakteru, kde má modřenec tenkokvětý těžiště svého výskytu.

Muscari tenuiflorum

Muscari tenuiflorum

Rozšíření na území České republiky: Roste zřídka v teplých oblastech v severozápadních a středních Čechách, na jižní a střední Moravě, hojnější je jen v Českém středohoří, kolem Prahy, v Českém krasu, na vápencích a spraších Pavlovských vrchů a Hustopečské pahorkatiny.

Muscari tenuiflorum

Muscari tenuiflorum

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední a jihovýchodní Evropě od jižní Moravy a Ukrajiny po střední Řecko, Turecko a Kavkaz. Předsunuté výskyty jsou v Čechách, v Durynsku a v střední Itálii.

Muscari tenuiflorum

Muscari tenuiflorum

Ekologie: Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních, na stepích, v lesních lemech, na půdách na živiny bohatých, mělčích, obvykle na zásaditých, hlavně vápnitých podkladech. Vyhledává starobylá stanoviště, na místech člověkem ovlivněných je nalézán jen ojediněle.

Muscari tenuiflorum

Ohrožení a ochrana: Je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Pro svoji vzácnost je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2b), zákonem je chráněn jako druh ohrožený (§3).

Muscari tenuiflorum

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se v Praze druh nezdá býti ohrožen, přežívá dokonce na okrajích pěšin na exponovaných skalách v PR Divoká Šárka. Vzhledem ke skutečnosti, že nemalý podíl výskytů u nás spadá právě na území Prahy, druh zasluhuje zvýšenou pozornost.

Muscari tenuiflorum

Muscari tenuiflorum

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Milovická stráň, přírodní rezervaci Podhoří 27.5. a 16.6.2005 a přírodní památce Baba 21.5.2014.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget