Tento příspěvek byl přečten2144krát!

Přírodní památka Hlaváčková stráň se nachází v katastru obce Zlončice, v okrese Mělník. Vyhlášena byla v roce 2002 pro ojedinělý výskyt silně ohroženého hlaváčku jarního (Adonis vernalis). Nejblíže roste v přírodní památce Podbabské skály (odkud pokračuje jeho výskyt už v silnějších populacích do Českého krasu), dále na sever se potom objevuje v kaňonu Vltavy v dolním Povltaví.

Hlaváčková stráň

Chráněné území tvoří exponovaná stráň vltavského údolí na pravém břehu Vltavy nad obcí Dolánky se skalními výchozy a společenstvy teplomilných křovin.

Hlaváčková stráň

Jádro území však představuje výslunná travnatá stráň tahnoucí se v délce asi 250 metrů a šířce 9–25 metrů. Ze zajímavějších druhů zde mimo hlaváčku jarního (Adonis vernalis) roste koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kostřava walliská (Festuca valesiaca), kavyl Ivanův (Stipa pennata), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) a další.

Hlaváčková stráňPřírodní památka Hlaváčková stráň

Na skalnatých stráních roste tařice horská (Alyssum montanum), rozchodník bílý (Sedum album), kostřava sivá (Festuca pallens), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis) a další.

Hlaváčková stráň

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 8.11.2011.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget