Tento příspěvek byl přečten2625krát!

Chráněné území Vizerka bylo vyhlášeno v roce 1988 na více jak třech hektarech. Nachází se v meandru Šáreckého potoka, kde ji tvoří jižně orientovaný svah. Důvodem vyhlášení byly křovinaté a skalnaté svahy s teplomilnou květenou.

vizerka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto příjemné klidné místo Tiché Šárky s dominující usedlostí Vizerka se nachází v dolní části chráněného území. Tvoří ji nevelký domek z počátku 19. století, který byl rozšířen o novostavbu.

S intravilánem Nebušic sousedí horní část přírodní památky, která má již Podstatně jiný charakter. Odtud se i do ochranného pásma chráněného území tlačí zahrádkářská kolonie a honosné vily.

vizerka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Větší část svahu pokrývají místy až nepropustné křoviny s růžemi (Rosa sp.), javorem babykou (Acer campestre), hlohy (Crataegus sp.), trnkami (Prunus spinosa), jasany (Fraxinus excelsior), svídou krvavou (Cornus sanguinea), třešněmi (Prunus avium), dubem zimním (Quercus petraea) a ptačím zobem (Ligustrium vulgare).

Dříve ale tato stráň měl zcela jiný charakter – celá svah byla odlesněn a sloužil jako chudá pastvina. Ve větší míře na něm dominovalo společenstvo úzkolistých suchých trávníků (Festuco rupicolae-Caricetum humilis) s ostřicí nízkou (Carex humilis) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), tzn. společenstvo oproti jiným typům suchých trávníků druhově nápadně chudší. Ve zbytcích těchto společenstev byl zaznamenán ohrožený druh teplých oblastí severozápadních a středních Čech a střední a jižní Moravy – řebříček sličný (Achillea nobilis). Nelesní společenstva jsou až v dnešní době zatlačována rychlým nárůstem křovin.

vizerka3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelesní vegetace se zachovala pouze na dvou skalních výchozech a v jejich okolí. Kolem skalních výchozů a na jejich úpatí se nachází pěkně vyvinuté společenstvo lemů (Geranio sanguinei-Dictamnetum albae) s kakostem krvavým (Geranium sanguineum), dobromyslí obecnou (Origanum vulgare), třemdavou bílou (Dictamnus albus), kostřavou sivou (Festuca pallens), sleziníkem severním (Asplenium septentrionale) a vzácnou bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago).  

vizerka4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenstva úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiaceae) reprezentuje mochna stříbrná (Potentilla argentea), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), čistec přímý (Stachys recta), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), krvavec menší (Sanguisorba minor), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Tato vegetace hostí také ohroženou růži keltskou (Rosa gallica).

Na skalních výchozech se vyvinula společenstva primitivních půd (Hyperico perforati-Scleranthion perennis) s chmerkem vytrvalým (Scleranthus perennis).

vizerka5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úpatí svahu se nacházejí lesní porosty směřující k habrové doubravě, tzn. vegetaci, která by potenciálně přirozeně pokrývala větší plochu chráněného území. V přírodní památce ji tvoří dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), v bylinném patře zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), jahodník truskavec (Fragaria moschata) a lipnice hajní (Poa nemoralis).

vizerka6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce:
Acer campestre
Artemisia campestris
Asplenium septentrionale
Carex humilis
Carpinus betulus
Centaurea stoebe
Cornus sanguinea
Crataegus sp.
Dianthus carthusianorum
Dictamnus albus
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Fragaria moschata
Fraxinus excelsior
Geranium sanguineum
Hieracium pilosella
Hylotelephium maximum
Ligustrum vulgare
Origanum vulgare
Poa nemoralis
Potentilla arenaria
Prunus spinosa
Pyrethrum corymbosum
Quercus petraea
Robinia pseudacacia
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scleranthus perennis
Sedum sexangulare
Seseli osseum
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides

vizerka7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka

Publikováno dne 24.9.2015

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget