Tento příspěvek byl přečten2545krát!

Při cestě z městské části Řepy směrem do Smíchova nemůžete přehlédnout výraznou dominantu nad motolským krematoriem – osamocenou vystupující skalku s velkým křížem. Ta tomuto místu dodává až mystický charakter (snad až na poměrně rušnou Plzeňskou ulici). Přestože by se nadbízela spojitost s blízkým krematoriem, umístění kříže zhotoveného z pískovce se datuje už do roku 1721. Objevuje se na něm znak maltézských rytířů, kterým patřil mlýn pod skálou.

Kalvárie v Motole

Uvedené místo je dnes především chráněným územím, které bylo vyhlášeno v roce 1982 na ploše 3,71 hektaru. Tvoří je dvě oddělené části v údolí těžko identifikovatelného Motolského potoka.

Kalvárie v Motole

Geologicky jde o lokalitu motolského souvrství spodního siluru. V zářezu Plzeňské ulice se na výchozech vyskytuje graptolitová a negraptolitová fauna (ramenonožci, hlavonožci). Výchoz celého siluru představuje tektonickou kru dokumentující vertikální pohyby podél pražského zlomu v době variské orogeneze.

Kalvárie v Motole

Pro květenu tohoto území je podstatné to, že silurskými břidlicemi prostupují žíly bazaltů. Tím, že jsou bazické, pozitivně ovlivňují i zdejší rostlinstvo. Nepřekvapí proto výskyt čtyř druhů kavylů – kavylu Ivanova (Stipa pennata), kavylu vláskovitého (Stipa capillata), ale také kavylu sličného (Stipa pulcherrima) a zejména kavylu tenkolistého (Stipa tirsa). Poslední dva jmenované druhy zde však již delší dobu nalezeny nebyly.

Kalvárie v Motole

Nejzajímavější je skalní vegetace. Pod pískovcovým křížem byla nalezena silenka ušnice (Silene otites), mochna písečná (Potentilla arenaria), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), jestřábník chlupáček (Hieraciumpilosella), pelyněk ladní (Artemisia campestris), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), řebříček (Achillea millefolium agg.), hadinec obecný (Echium vulgare), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), mochna stříbřitá (Potentilla argentea), lnička maloplodá (Camelina microcarpa), krvavec menší (Sanguisorba minor), čistec přímý (Stachys recta), tučnolisté rostliny doplňoval netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare) a rozchodník bílý (Sedumalbum). Již jen stuchými stébly se prozrazovala lipnice cibulkatá (Poa bulbosa). Z několika málo keřů lze zmínit skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a růži šípkovou (Rosa canina).

Větší část severních svahů tvoří širokolisté suché trávníky (sv. Bromion) se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), při kraji lesního podrostu byl zaznamenán jetel alpínský (Trifolium alpestre), jako charakteristický průvodce křovinných lemů.

Kalvárie v Motole

Seznam zaznamenaných druhů v přírodní památce Kalvárie v Motole:

Achillea millefolium agg.
Allium senescens subsp. montanum
Artemisia campestris
Bromus erectus
Camelina microcarpa
Centaurea stoebe
Convolvulus arvensis
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Hieracium pilosella
Jovibarba globifera
Koeleria macrantha
Poa bulbosa
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Rosa canina
Sanguisorba minor
Sedum album
Sedum sexangulare
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Trifolium alpestre

Přírodní památka Kalvárie v Motole

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 14.4.2013.

Přírodní památka Kalvárie v Motole

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget