Tento příspěvek byl přečten1232krát!

Syn.: Thersamonolycaena dispar (Haworth, 1803)

Třída: Insecta – hmyz

Řád: Lepidoptera – motýli

Čeleď: Lycaenidae – modráskovití

ohniváček černočárný

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Podobné jsou další druhy ohniváčků: o. janovcový (Lycaena thersamon), samice o. modrolemého (L. hippothoe), o. modrolesklého (L. alciphron) a o. černoskvrnného (L. tityrus), kteří se odliší podle rubu křídel. Nejvíce hrozí záměna se samci ohniváčka celíkového (L. virgaureae), kteří mají křídla zbarveny čistě oranžově bez teček.

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou vlhké a podmáčené louky, okraje vodních toků a mokřady – často ruderální (obsazuje pískovny, průmyslové areály, nejrůznější strouhy, dna lomů, zarostlá pole apod.). Hostitelskými rostlinami housenek jsou šťovíky (Rumex spp.) nebo hadí kořen větší (Bistorta major).

ohniváček černočárný

Celkový areál rozšíření: Eurosibiřský druh rozšířený od západní Evropy, přes střední Evropu, severní Řecko, evropskou část Ruska do střední Asie a na Dálný východ (východní hranice končí u řeky Amur). V rámci svého areálu se rozpadá na několik poddruhů s rozdílným stavem ohrožení – nominátní poddruh L. d. subsp. dispar ve Velké Británii vyhynul, nizozemský poddruh L. d. subsp. batava je velmi vzácný. Ve většině Evropy se vyskytuje L. d. subsp. rutilus, který je nenáročný a značně rozšířený.

Rozšíření na území České republiky: Ohniváček černočerný je v současnosti běžným druhem zejména v oblasti střední a jižní Moravy, odkud se dál rozšířil do zbývající části Moravy, východních a jižních Čech. Jeho masivní expanze i nadále pokračuje, zaznamenán byl už jak ve středních, tak i severních Čechách.

ohniváček černočárný

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Doposud neznámý druh, který byl v roce 2017 poprvé hlášen na Blatovských loukách u Běchovic a v roce 2018 také na Hrnčířských loukách. Vzhledem k jeho expanzi i na území středních Čech nejsou tyto nálezy nijak překvapující.

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožený především v západní Evropě. U našich populací je třeba respektovat obecná doporučení, jako je extenzivní způsob hospodaření (mozaikovitá seč či pastva s vyloučením plošného sečení nedopasků). Lokality Klánovický les a Hrnčířské louky jsou územně chráněny. V červeném seznamu není zařazen, zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a IV.

ohniváček černočárný

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Libor Bosák (Slovenská republika: Malé Karpaty – Pezinok, Devínská Nová Ves, Štiavnické vrchy – Podhorie; Rumunsko: Transylvánie – Reghin).

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.