Tento příspěvek byl přečten1921krát!

Přírodní památka Máslovická stráň

Území je známé již od 19. století jako význačná botanická lokalita, teprve v roce 1999 bylo vyhlášené jako chráněné území. Tvoří jej zalesněný severní svah hluboko zaříznutého údolí Máslovického potoka v délce 2 km od skály nad Vltavou (zvané Choč) až po okraj obce Vodochody.

Přírodní památka Máslovická stráň

Nejcennější jsou společenstva skal a skalních stepí na výchozech spilitů s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na jaře upoutá na skalních stěnách nad Vltavou žlutě kvetoucí tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduinii), z dalších druhů koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) nebo dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia).

Přírodní památka Máslovická stráň

Nejzajímavější a nejzachovalejší části naleznete na Choči a ve svazích pod elektrickým vedením. Velká část území byla nevhodně zalesněna borovicí černou (Pinus nigra).

Přírodní památka Máslovická stráň

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget