Tento příspěvek byl přečten1803krát!

Již na samém pomezí Středočeského kraje můžete nalézt zajímavou podmáčenou louku s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin. Nachází se v blízkosti hranic kraje Plzeňského a Ústeckého kraje.

Předmětem ochrany jsou mokré louky a olšiny v nivě levého přítoku Ostroveckého potoka. Lokalita byla vyhlášeno jako zvláště chráněné území tehdejším Okresním národním výborem v Rakovníku v roce 1990. Nachází se uprostřed lesů mezi obcemi Krty a Velečín, severně od obce Ostrovec v okrese Rakovník.

Na části území se nachází lesní porost s olší lepkavou (Alnus glutinosa), dále s topolem osikou (Populus tremula) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Les se vyvinul zarůstáním původně lučního biotopu.

Luční porosty hostí zajímavé druhy, např. upolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), určitě nepřehlédnete kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), pcháč bahenní (Cirsium palustre), žlutě kvetoucí blatouch bahenní (Caltha palustris) a škardu bahenní (Crepis paludosa). Je odtud uváděna také hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) nebo bledule jarní (Leucojum vernum).

Louky jsou v současnosti koseny a jsou odstraňovány případné náletové dřeviny.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 13.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget