Tento příspěvek byl přečten1862krát!

Pokud se rozhodnete jet vlakem z Mladé Boleslavi do Prahy, nemůžete u obce Tišice minout sotva hektarový železniční násep. Toto území v blízkosti Neratovic bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno Okresním národní výborem v Mělníku v roce 1986. Později bylo přehlášeno do kategorie přírodní památka.

Písčina u Tišic

Předmětem ochrany jsou rozvolněné porosty vegetace písčin na uměle vytvořené písečné duně s výskytem kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) a dalších ohrožených a vzácných rostlin: přesličky Mooreovy (Equisetum x moorei), růže galské (Rosa gallica) a smilu písečného (Helichrysum arenarium).

Písčina u Tišic

Mezi dalšími výraznými druhy lze zmínit diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum), kostřavu ovčí (Festuca ovina), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), smělek štíhlý (Koeleria macrantha) a další.

Písčina u Tišic

K zabránění zarůstání území nepůvodními a expanzivními druhy se svah alespoň každoročně kosí. Pro udržení rozvolněných porostů by byla nejoptimálnější pastva, vzhledem k malé rozloze a blízkosti trati je ale tato možnost prakticky vyloučena.

Písčina u Tišic

Populace sinokvětu je velmi slabá a dlouhodobě se zde udržuje pouze v několika mála exemplářích. Důvody dramatického poklesu početnosti nejsou zcela jasné – např. ještě v roce 1985 bylo odtud uváděno ještě kolem 800 listových růžic. Podobné je to u silně ohroženého smilu písečného, který byl pozorován pouze ve dvou trsech, přitom ještě v roce 1985 měl být zastoupen téměř 1300 jedinci.

Písčina u Tišic

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 13.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget