Tento příspěvek byl přečten1937krát!

Úpor-Černínovsko

Rozlehlý lužní komplex mezi soutokem Labe s Vltavou a rozkládající se podél Labe až k městu Neratovice. Mimo již vyhlášených chráněných území Úpor, Černínovsko a Kelské louky zahrnuje také lužní lesy u Obříství, Zámecký les u obce Kly a Městský les u Tuhaně.

Úpor-Černínovsko

Území je velmi reprezentativní ukázkou našich tvrdých luhů, tedy luhů s dominantním dubem letním (Quercus robur). Součástí území je řada slepých ramen v různém stupni zazemnění se rdesty (Potamogeton spp.), voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) nebo stulíkem žlutým (Nuphar lutea).

Úpor-Černínovsko

Velmi hodnotné jsou porosty vlhkých a zaplavovaných luk nacházející se při okrajích lesů, větší plochu zaujímají v přírodní rezervaci Kelské louky. Častý je výskyt rozrazilu dlouholistého (Pseudolysimachion maritimum), méně žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum), mezi ty nejvzácnější druhy patří hrachor bahenní (Lathyrus palustris).
Úpor-Černínovsko

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget