Tento příspěvek byl přečten2486krát!

Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Rozsáhlý komplex strmých skal, skalních hřbítků a roklí i zalesněných svahů hostí pestrá společenstva suchých trávníků a skalních stepí.

Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Geologickým podkladem jsou starohorní bazalty, droby a silicity, které často vystupují jako skalní výchozy ve svazích vltavského údolí. Zvláště patrný je rozdíl ve vegetaci na úživnějších substrátech (silicitech), kde se uplatňují floristicky bohatá společenstva s pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea) a bělozářkou větvitou (Anthericum ramosum), dále společenstva úzkolistých suchých trávníků a teplomilných lemů. Ze vzácnějších druhů se zde vyskytuje několik druhů záraz (Orobanche sp.), pryšec Seguierův (Euphorbia seguieriana) a další.

Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Na buližnících a břidlicích jsou tyto porosty nahrazeny chudými společenstvy s převažujícím vřesem (Calluna vulgaris) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa).

Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget