Tento příspěvek byl přečten2486krát!

Přírodní rezervace Dřínovská stráň

K jihu exponovaná stráň, v jihozápadní části narušená malým opuštěným hliništěm, nachází se 500–1200 m jihozápadně od Dřínova. Motivem ochrany jsou společenstva slínovcovitých, tzv. bílých strání. Jde o ojedinělý biotop odkrytých křídových slínovců Dřínovské hory (247 m n.m.) s teplomilnými bylinnými a křovinnými společenstvy.

Přírodní rezervace Dřínovská stráň

Největší část pokrývají teplomilné trávníky, jejíž ráz určují trávy válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a jsou více méně zapojené. Rozsáhlé porosty zde vytváří vzácný ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus).

Přírodní rezervace Dřínovská stráň

Nejcennější je východní část. Rozvolněné plochy, na které je vázána řada ohrožených druhů, jsou udržovány občasnými drobnějšími sesuvy.  Mezi jinými se zde vyskytuje kozinec rakouský (Astragalus austriacus), len tenkolistý (Linum, tenuifolium), kavyl Ivanův (Stipa pennata).
Přírodní rezervace Dřínovská stráň

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget