Tento příspěvek byl přečten793krát!

Třída: Mammalia – savci

Řád: Chiroptera – letouni

Čeleď: Vespertilionidae – netopýrovití

netopýr brvitý

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Nejpodobnější je netopýru řasnatému (Myotis nattereri), ale nemá kartáček tuhých chlupů na okraji ocasní blány (jen nevýrazné řídké brvy) ani esovité prohnutí ostruhy. Důležitým znakem je pravoúhlý zářez na vnější straně boltce. Odlišnosti jsou i v srsti, která je na hřbetní straně vlnitá a zřetelně tříbarevná, svrchu s typickým cihlově červeným nádechem.

Ekologie: Teplomilný mediteránní druh vyhledávající členitou krajinu se smíšenými a listnatými lesy a parky s blízkostí vodních ploch. V létě se objevuje nejčastěji na půdách budov, kde bývá zavěšen volně v prostoru ve hřebenech střech. Zimuje v podzemních prostorách s minimálním prouděním vzduchu – v jeskyních, štolách a sklepích.

netopýr brvitý

Celkový areál rozšíření: Netopýr brvitý je středomořský druh rozšířený od západní Evropy po střední Asii. V Evropě to jsou spíše jižní oblasti (na sever zasahuje pouze po jižní Nizozemí a jižní Polsko). Na východě zasahuje do Turecka, Íránu, až po Ťan-Šan v Kyrgyzstánu.

Rozšíření na území České republiky: Je znám především z jižní Moravy (jedna z největších reprodukčních kolonií ve střední Evropě). Častý výskyt je zaznamenáván i na severní Moravě. V posledních 2–3 desetiletích se významně šíří včetně nejzápadnějších oblastí Čech.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Netopýr brvitý byl v Praze doposud nalezen pouze jednou při zimování a to ve štole u lomu Mušlovka, v národní přírodní památce Požáry. Přestože se jedná o ojedinělý nález, nelze vyloučit, že by nálezů v Praze mohlo přibývat. V posledních několika desetiletích má spíše tendenci k šíření. Výskyt v Řeporyjích má návaznost na další nálezy v Českém krasu.

Ohrožení a ochrana: Přestože se jedná o šířící se druh, tak je třeba obezřetnosti při přestavbě střech a půdních prostor. Jedná se o druh citlivý k vyrušování a i menší zásah může vést ke změně úkrytu celé kolonie. Ohrožení může vyplývat i z toho, že se u nás nachází na okraji svého celkového areálu. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy téměř ohrožené (NT), zákonem je chráněn jako druh kriticky ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a IV.

netopýr brvitý

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Tomáš Svačina, Přemysl Tájek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.