Tento příspěvek byl přečten1394krát!

Syn.: Pyrus pyraster (L.) Burgsd. subsp. achras Ascherson a Graebner; Pyrus communis L. var. pyraster L.; Pyrus communis L. var. sylvestris DC.; Pyrus communis L. var. glabra Koch; Pyrus communis L. var. piraster (L.) Gams

Čeleď: Rosaceae L. – růžovité

Pyrus pyraster

Popis: Strom nebo keř, 8 – 20 m vysoký, větve často kolcovaté, kolce i u starších jedinců, letorosty lesklé, šedohnědé, většinou lysé. Listy celistvé, dlouze řapíkaté, řapíky 2–7 cm dlouhé, tenké, čepel eliptická, vejčitá až okrouhlá, 2,5–5 x 2–3,5 cm velká, na bázi klínovitá až srdčitá, alespoň vpředu vroubkovaně pilovitá, krátce zašpičatělá, v mládí slabě chlupatá, v dospělosti lysá. Květenství chudokvětý chocholík o 7 – 13 květech, listeny čárkovité, v době květu už zaschlé, květ 2,5 – 3,5 cm široký, kalich lysý, kališní ušty 3 – 8 x 1 – 3 mm, neopadavé, koruna bílá, plátky eliptické až okrouhlé, většinou mělce miskovitě prohnuté, 10–17 x 7–13 mm velké, pestík z 5 plodolistů, čnělek 5, volných. Malvice kulovité až čihovité, 15–30 x 15–30 mm, žluté nebo hnědé až černé, se zřetelnými lenticelami, stopky tenké, 1–5 cm, okolo jádřince sklereidy. Semena 5–8 mm dlouhá, zploštěle vejcovitá. Kvete v dubnu až květnu.

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Ekologie: Výslunné křovinaté stráně, suché a světlé lesy, lesostepi, lesní pláště, křoviny, doubravy, dubohabřiny a lužní lesy.

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Rozšíření v České republice: Roztroušeně se vyskytující druh, jak nižších polohách (především Český kras a jižní Morava), tak i středních polohách, nejvýše byl zaznamenán v nadmořské výšce do 700 m n. m.

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Druh známý na řadě míst na výslunných svazích v Šáreckém údolí – mj. v chráněných územích Divoká Šárka, Vizerka, Zlatnice, Jenerálka, Dolní Šárka, v kaňonu Vltavy v přírodní památce Baba.

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Celkové rozšíření: Evropský druh se submediteránně subatlantským rozšířením – jeho areál tak zahrnuje jak jižní, tak západní Evropu s přesahem do střední Evropy. Roste také v evropské části Ruska. Severní hranice probíhá severní Evropou (mimo Skandinávie), Lotyšskem, na Britských ostrovech roste jen synantropně.

Pyrus pyraster

Pyrus pyraster

Ohrožení: Patří k druhům vyžadujícím další pozornost (C4a/ NT), zákonem není chráněn.

 Pyrus pyraster

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodních památkách Baba 24.7.2014 a Sedlecké skály 7.5.2010 a v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle 18.8.2013.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget