Tento příspěvek byl přečten1449krát!

Syn.: Veronica austriaca var. prostrata (L.) Kauffm.; Veronica subsp. prostrata (L.) Rouy; Veronica teucrium auct. non L.; Veronica teucrium var. prostrata (L.) Spenner; Veronicastrum prostratum (L.) Opiz; Veronica austriaca L. var. prostrata (L.) Kauffm.

Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité

Veronica prostrata

Popis: Rostliny vytrvalé, trsnaté, chlupaté a nežláznaté. Lodyhy poléhavé, oblé, hustě chlupaté, do kruhu rozložené, 10–30 cm vysoké, kvetoucí koncem vystoupavé, nekvetoucí plazivé, krátké, 5–10 cm. listy vstřícné, klínovitou bází přisedlé  nebo krátce stopkaté, čárkovitě podlouhlé až vejčité, vroubkovaně pilovité, až celokrajné, tupě zakončené, na okraji podvinuté, chlupaté nebo na líci lesklé, na vrcholu tupě špičaté až špičaté. Hrozny v paždí horních listů (úžlabní), obvykle vstřícné nebo až téměř přeslenitě nahloučené, chlupaté, za plodu 3–6 cm vysoké, květní stopky 1–3 mm, zdéli kopinatých listenů, listeny čárkovité, celokrajné, po okraji krátce chlupaté, mladé hrozny kuželovité, s 25(5–60) květy, květy drobné, kalich 5četný, se 4 většími a pátým menším lístkem 2 – 4 mm, holý, zuby 4(5), čárkovitě podlouhlé, nestejné, koruna 5 – 8 (až 12) mm v průměru, bleděmodrá, zřídka růžová nebo bílá. Tobolky 3,5 – 5 mm, okrouhle obvejčité, tupé, delší než široké, vždy lysé. Kvete v dubnu až červnu.

Veronica prostrata

Záměny: Podobný rozrazilu ožankovému (Veronica teucrium), který je statnější, vyšší než 0,5 metru, s přímými lodyhami, většími květy (koruna 8–18 mm v průměru) a tobolkami obvykle chlupatými. Podobný je ještě vzácný rozrazil rakouský (Veronica austriaca), který má také přímé lodyhy a chlupaté tobolky, ale navíc ještě úzké listy.

Veronica prostrata

Ekologie: Výslunné suché, travnaté a kamenité stráně, pastviny, meze, lesostepi, okraje světlých lesů, písčiny, na zásaditých až neutrálních půdách, často vápenatých, písečných i kamenitých.

Veronica prostrata

Rozšíření v České republice: V teplejších oblastech místy dosti hojný (zejména severozápadní a střední Čechy a jižní Morava), ve středních polohách se objevuje nerovnoměrně a nejčastěji jen roztroušeně.

Veronica prostrata

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Na území Prahy má dvě hlavní ohniska výskytu – těmi jsou jednak výběžky Českého krasu (Radotínské údolí či Prokopské údolí) a jednak oblast kaňonu Vltavy v severní části Prahy včetně navazujícího Šáreckého údolí (vzácně je ale uváděn i jinde v Praze). Praha 6 je tak významnou oblastí výskytu v Praze, mimo přírodní památky Baba je znám z chráněných území Dolní Šárka, Nad mlýnem, Jenerálka a samozřejmě také přírodní rezervace Divoká Šárka včetně ochranného pásma. Roste zřejmě na svazích i mimo chráněná území, např. mezi přírodními památkami Nad mlýnem a Dolní Šárka.

Veronica prostrata

Celkové rozšíření: Těžiště rozšíření ve střední a východní Evropě, dále na východ v západní Sibiři a na Kavkazu, na západ po jihovýchodní Francii, severní Itálii a střední Německo.

Veronica prostrata

Ohrožení: Patří ke druhům vyžadujících další pozornost (C4a/ LC), zákonem není chráněn.

Veronica prostrata

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Prokopské údolí 25.4.2012 a 2.5.2012 a na výslunné stráňce u významného krajinného prvku Slanisko u trati 6.5.2016.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget