Tento příspěvek byl přečten1146krát!

Syn.: Tunica prolifera (L.) Scop.; Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth; Dianthus prolifer L.

Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Petrorhagia prolifera

Popis: Rostliny jednoleté, 10 – 50 cm vysoké, většinou s jedinou nevětvenou lodyhou. Lodyha přímá, lysá, hladká. Listy čárkovité, na bázi srostlé, drsné, špičaté, nezřetelně 3 – 5žilné, až 4,5 cm dlouhé, nejvyšší listenovité, okraj listů často drsný. Květy v chudém strboulu, vrcholová, hlávkovitě stažené nebo jen jediný koncový květ, pod květem 6 širokých suchomázdřitých listenů, které vytvářejí kolem květenství nápadný obal a zakrývají kalich, kalich válcovitý, trubkovitý, až 1,3 cm dlouhý, často nepravidelně 5zubý. Koruna růžově fialová, korunní plátky náhle v dlouhý nehet zúžené, bez pakorunky, čnělky 2. Tobolky úzce vejcovité až elipsoidní. Semena štítkovitá, v obrysu vejčitá. Kvete v červnu až říjnu.

Petrorhagia prolifera

Petrorhagia prolifera

Záměny: Dobře poznatelný druh, příbuzný hvozdíček lomikamenovitý (Petrorhagia saxifraga) je vytrvalý, s větším počtem lodyh a květy má bílé nebo narůžovělé.

Petrorhagia prolifera

Ekologie: Písčiny, suché pastviny, náspy, kamenité stráně, skály, lomy, obvykle na nevápenatých substrátech, často v neuzavřených porostech, člověkem ovlivněných.

Petrorhagia prolifera

Rozšíření v České republice: V nejteplejších krajích až dosti hojně, hlavně v povodí větších řek, ve vyšších polohách roztroušeně.

Petrorhagia prolifera

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Je častým druhem v Šáreckém údolí, ale nikoliv podél Šáreckého potoka, ale na výslunných svazích v horní části údolí, v chráněných územích Jenerálka, Nad mlýnem a Dolní Šárka. Podobný charakter výskytu má i v povodí Vltavy v přírodních památkách Baba a Podbabské skály. V Praze je znám z povodí Vltavy (mimo centrum města, tzn. v severní a jižní části Prahy).

Petrorhagia prolifera

Celkové rozšíření: V Evropě se chová jako submediteránní a subatlantský druh – roste ve Středomoří, na severu zasahuje do jihovýchodního Švédska a Polska. Uváděn je také z Kavkazu.

Petrorhagia prolifera

Ohrožení: Patří k druhům vyžadujícím další pozornost (C4a/ NT), zákonem není chráněn.

Petrorhagia prolifera

Petrorhagia prolifera

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Baba 24.7 a 30.5.2014 a u přívozu mezi obcemi Bukol a Lužec nad Vltavou 10.6.2017.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget