Tento příspěvek byl přečten1670krát!

Žluťucha lesklá (čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité) zaznamenala předevší ve druhé polovině 20. století výrazný úbytek, jenž můžeme dát do souvislosti s nebývalými technickými možnostmi při odvodňování krajiny. Na území Prahy patří k vzácnějším druhům vázaným především na vlhké louky, známý je výskyt v PP Hrnčířské louky, uváděna je též z údolí Rokytky (Koloděje, okolí PR V pískovně), z luk u Běchovického potoka v sousedství PR Klánovický les, též z ojedinělých výskytů v údolní nivě Vltavy.

Thalictrum lucidum

Záměny: Podobná je především ještě o něco vzácnější žluťucha žlutá (Thalictrum flavum). Odlišení může být svízelné, žluťucha lesklá vytváří ohraničené trsy, zatímco žluťucha žlutá vyrůstá jednotlivě v řadách, neboť tvoří plazivé výběžky. Na tvar listových úkrojků se moc spoléhat nedá, zvláště na kosených loukách. Podobná je též žluťucha jednoduchá (Thalictrum simplex), jenž má nicí květy. Ostatní naše žluťuchy jsou už podobné méně a většinou též rostou na jiných místech.

Thalictrum lucidum

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně od nížin do pahorkatin, především v povodí velkých řek.

Thalictrum lucidum

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, v Malé Asii, výskyt se rozprostírá na západě od Německa až do Povolží na východě.

Thalictrum lucidum

Ekologie: Roste na vlhkých až přeplavovaných loukách, v lužních lesích, na rašelinných loukách, v pobřežních křovinách.

Thalictrum lucidum

Ohrožení a ochrana: Druh není v rámci České republiky ohrožen vyhynutím, je zřetelně hojnější než podobná žluťucha žlutá, v některých oblastech se stále jedná o druh dosti častý, ale vzhledem k vazbě na ohrožený druh biotopu je řazena mezi druhy ohrožené (C3), zákonem však chráněna není. Ohrožena je především vysušováním vlhkých míst, případně zarůstáním lokalit. Druh dosti dlouho odolává při zhoršování životních podmínek, z lokalit mizí mezi posledními, přesto patří mezi druhy ohrožené, mimo jiné vzhledem k postupujícímu vysušování krajiny.

Thalictrum lucidum

Ohrožení na území Prahy: Vzhledem k tomu, že vlhké louky patří ke značně ohroženým biotopům, zvláště v Praze, je žluťucha lesklá ohrožena narušením vodního režimu, utilitarizací území s jejím výskytem nebo naopak jeho ponechání ladem spojené se zarůstáním. Důvody ohrožení v Praze jsou tedy podobné jako v celé ČR, jen ještě výraznější.

Thalictrum lucidum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Hrnčířské louky 2007, přírodní rezervaci Petrovka 26.5.2017, Císařské kuchyni 22.7.2012 a v přírodní rezervaci Na Hornické 23.5.2010.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget