PODOLSKÝ PROFIL – přírodní památka

Chráněné území se nachází na pravém břehu Vltavy, v širším centru Prahy – dva kilometry jižně od Vyšehradu. Je součástí svahů pod Kavčími horami (na jižních...

Čtěte více »


DVORECKÉ STRÁNĚ – přírodní památka

Přírodní památka Dvorecké stráně patří k jednomu z nejmladších chráněných území v Praze. Vyhlášena byla v květnu roku 2017. Nachází se v širším centru Prahy – dva kilometry jižně od...

Čtěte více »


ORTHOCEROVÝ LŮMEK – přírodní památka

Přírodní památka se nachází při úpatí svahu, jehož součástí je také chráněné území Radotínské skály. Přístupná je od ulice K Cementárně, asi 130 metrů severně od...

Čtěte více »


LOCHKOVSKÝ PROFIL - evropsky významná lokalita

Území se nachází na levém břehu Radotínského potoka, západně od městské čtvrti Lochkov a kopíruje hranice národní přírodní památky Lochkovský profil. Zatímco severní část plynule přechází...

Čtěte více »


PETŘÍN – přírodní památka

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Praha-Petřín je chráněný roháč obecný (Lucanus cervus), náš největší brouk, který může dosahovat délky až 7,5 centimetru. Oblast Petřína se...

Čtěte více »


MILÍČOVSKÝ LES – evropsky významná lokalita

Evropsky významná lokalita Milíčovský les tvoří menší část přírodní památky Milíčovský les a rybníky a zahrnuje oblast rybníků při jejím severovýchodním okraji. Předmětem ochrany je...

Čtěte více »


RADOTÍNSKÉ ÚDOLÍ – přírodní rezervace

Radotínské údolí je vegetačně pestré území v okolí soutoku Mlýnského a Radotínského potoka, navazující na další přírodně hodnotné lokality Českého krasu. Menší část zasahuje i do území...

Čtěte více »


ROHOŽNÍK-LOM V DUBČI – přírodní památka

Přírodní památka se nachází v povodí Říčanského potoka při jihovýchodní hranici zastavěného území Dubče. Je součástí táhlého návrší s kótami 273 a 277 m, zatímco severozápadní část...

Čtěte více »


KAŇON VLTAVY U SEDLCE – přírodní památka

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce je malou dílčí částí stejnojmenné evropsky významné lokality (její součástí jsou v Praze chráněná území Zámky, Podhoří, Sedlecké skály, Podbabské...

Čtěte více »


JENERÁLKA – ochranné pásmo a bývalá těžebna

Přírodní památka Jenerálka je pravidelně podrobována přírodovědným průzkumům, což je logické – vzhledem k jejímu významu jako pěkné výslunné skalky s řadou ohrožených suchomilných a teplomilných druhů....

Čtěte více »


Novější příspěvkyStarší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget