Tento příspěvek byl přečten1212krát!

Česnek kulatohlavý (čeleď: Alliaceae C. Agardh – česnekovité; Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité) je okrasný ztepilý druh rostoucí u nás vzácně v teplých oblastech; naše lokality leží při severním okraji celkového výskytu. Na sever Prahy tento česnek zasahuje svým výskytem z Dolního Povltaví (známý je výskyt např. v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle). V Praze se vyskytuje v příkrém travnatém svahu v přírodní památce Jabloňka. Lze dohledat starší údaj, kryjící se snad se současnou přírodní památkou Sedlecké skály. Je uváděn též z Údolí Únětického potoka; zde však mohlo dojít k nedorozumění, druh byl totiž znám z nedalekého Holého vrchu, ten však již leží za severním okrajem Velké Prahy (v přírodní rezervaci Roztocký háj-Tiché údolí). Druh je každopádně vzácný.

Allium sphaerocephalon

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně v severozápadních a středních Čechách a na jižní a střední Moravě.

Allium sphaerocephalon

Allium sphaerocephalon

Celkový areál rozšíření: Roste ve Středomoří a v Evropě s výjimkou severu.

Allium sphaerocephalon

Allium sphaerocephalon

Ekologie: Roste na skalách a skalních stepích, případně v narušovaných rozvolněných stepních trávnících. Ve Středomoří roste též na úhorech nebo jako plevel.

Allium sphaerocephalon

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Může však přežívat po zastínění jako sterilní. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Pro svoji vzácnost je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2b), resp. ohrožené druhy (EN), zákonem chráněn není.

Allium sphaerocephalon

Ohrožení na území Prahy: Na Jabloňce se v tuto chvíli nezdá být bezprostředně ohrožen, území je chráněno, navíc je obtížně přístupné. Pro jeho vzácnost by mu však měla být věnována zvýšená pozornost.

Allium sphaerocephalon

Možnost záměny, příbuzné druhy: Určování česneků není vždy snadné, tento druh je zaměnitelný především za česnek viničný (Allium vineale), pokud tento nemá výjimečně vyvinuty pacibulky. Liší se mimo jiné tvarem a vytrvalostí toulce. Dále se dosti podobná česnek kulovitý (Allium rotundum), ten sice také nemá pacibulky, ale jeho prašníky nevynikají z okvětí. Další česneky jsou už méně podobné, případně rostou na jiných stanovištích.

Allium sphaerocephalon

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Jabloňka 6.7.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget