Tento příspěvek byl přečten1097krát!

Záraza šupinatá (čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité) je vzácná nezelená cizopasná bylina reliktních stanovišť. Na sever Prahy tato záraza zasahuje svým výskytem z Dolního Povltaví. V Praze se vyskytuje vzácně v přírodní památce Baba a v přírodní památce Podbabské skály, kde je v příznivých letech nalézána na skalních hranách nad železniční tratí. Dříve byla uváděna též z přírodní rezervace Podhoří, nalézající se na protilehlém břehu; zde dnes spíše neroste, ale její znovunalezení nelze zcela vyloučit. Pravděpodobně se jedná o nejvzácnější pražskou zárazu.

Orobanche artemisiae-campestris

Orobanche artemisiae-campestris

Rozšíření na území České republiky: Roste velmi vzácně v severozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě.

Orobanche artemisiae-campestris

Orobanche artemisiae-campestris

Celkový areál rozšíření: Vzhledem k taxonomickým nejasnostem není rozšíření zcela spolehlivě známo, zvláště v jihovýchodní a jihozápadní části areálu. Roste v západní, střední, jižní Evropě a snad též v Maroku.

Orobanche artemisiae-campestris

Ekologie: Roste na skalách a skalních stepích, často na horních hranách sklaních stěn, na suchých, slunných místech s řídkým rostlinným krytem, na mělkých, kamenitých půdách na bazických podkladech, ať už na vyvřelinách nebo na vápencích. Cizopasí na pelyňku ladním (Artemisia campestris).

Orobanche artemisiae-campestris

Ohrožení a ochrana: Jako druh reliktních stanovišť roste převážně v maloplošně chráněných územích, takže není přímo ohrožena činností člověka, spíše je ohrožena zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami v souvislosti s narušeným koloběhem dusíku. Vzhledem k nepravidelnosti výskytu se může zázračně objevit i po řadě let chybění, musí však být nutně zachován reliktní charakter stanoviště. Pro svoji vzácnost je řazena mezi druhy kriticky ohrožené (C1b), zákonem však trestuhodně chráněna není.

Orobanche artemisiae-campestris

Orobanche artemisiae-campestris

Ohrožení na území Prahy: Jako i jinde u nás se v Praze jedná o vzácný a málopočetný druh, ovšem přinejmenším v přírodní památce Podbabské skály bývá pravidelně ověřována (je to stará lokalita kam chodil na výlet Čelakovský a jiní již před 150 lety). Lokalita v přírodní památce Baba je zcela novou lokalitou (not. D. Hrčka, 2014, det. J. Zázvorka, 2015), která pravděpodobně unikla pozornosti tím, že roste přímo nad tratí. Pro její vzácnost by záraze šupinaté měla být věnována zvýšená pozornost.

Orobanche artemisiae-campestris

Orobanche artemisiae-campestris

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Rozpoznávání záraz je často svízelné. Nejpodobnější jsou příbuzné druhy záraza hořčíková (Orobanche picridis) a záraza menší (Orobanche minor). Ty však obvykle nerostou na reliktních pelyňkových stepích. Na podobných skalních stanovištích mohou růst např. záraza písečná (Orobanche arenaria), cizopasící též na pelyňku ladním, záraza zardělá (Orobanche kochii), cizopasící na chrpě čekánku, případně záraza alsaská (Orobanche alsatica), cizopasící na miříkovitých, či záraza bílá pravá (Orobanche alba subsp. alba) cizopasící na mateřídouškách. Ty se odlišují např. tvarem kališních cípů.

Orobanche artemisiae-campestris

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotograií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Baba 30.5.2014, přírodní rezervaci Svatý kopeček 31.5.2015 a v přírodní památka Podbabské skály 29.6.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget