Tento příspěvek byl přečten1124krát!

Zeměžluč spanilá (čeleď: Geraniaceae Juss. – hořcovité) je roztroušeně se objevující druh teplých oblastí České republiky. V Praze jsou její nálezy velmi ojedinělé. Historicky je uváděna z Motola – ze slatinných a subhalofilních luk severně od Plzeňské silnice, poblíž pramenů mezi odvodňovacími příkopy a také ze Smíchova – z okrajů fotbalového hřiště v ohybu Podbělohorské silnice nad Klikovkou.

Centaurium pulchellum

Novější údaje (myšleno přibližně za posledních 20 let) pocházejí z Dolních Počernic, ze zaplavované prolákliny v poli na okraji obce při silnici na Svépravice a také ze skanzenu Řepora ve Stodůlkách. Opakovaně (i když nijak pravidelně) je nacházen v Milíčovském lese (naposledy u rybníka Homolka). Existují ještě dva údaje a to z okraje pole (či louky) u Běchovic západně od hranice Klánovického lesa a potom nález autora tohoto příspěvku z navrženého chráněného území Slatina u Dubče. Oba dva nálezy mají společné to, že rostly společně s dalším vzácným pražským druhem – kyprejí yzopolistou (Lythrum hyssopifolia).

Centaurium pulchellum

Rozšíření na území České republiky: Zeměžluč spanilá je rozšířena především v teplých oblastech v nižších polohách, nepřesahuje hranici 600 m n. m.

Centaurium pulchellum

Celkový areál rozšíření: Druh je rozšířený ve větší části Evropy, od Anglie a Pobaltí až po Středozemí. Na východ zasahuje do Pákistánu a Afgánistánu.

Centaurium pulchellum

Ekologie: Konkurenčně slabý druh rostoucí v nezarostlé vegetaci na březích rybníků, ve slatinných loukách a v rozvolněných porostech vlhčích cest (pravidelně zraňované častým přejížděním). Půdy jsou často vlhké nebo zasolené. Ojedinělé rostliny na Slatině v Dubči rostly na vlhčině v poli, která byla jenom v některých letech přeorávána (pokud bylo dostatečné sucho).

Centaurium pulchellum

Ohrožení a ochrana: Druh je řazen mezi druhy zranitelné (VU), zákonem chráněn není.

Centaurium pulchellum

Ohrožení na území Prahy: Pokud by existoval červený seznam druhů Prahy, nepochybně by si zeměžluč spanilá vysloužila kategorii kriticky ohrožený druh, či spíš druh střídavě nezvěstný. Její ohroženost spočívá především v zániku specifických biotopů, které v Praze dramaticky mizí. Nezřídka se ani nejedná o území zvláště chráněná a i lokality v chráněných územích (či návrzích) se nedaří udržet. Perspektivní (resp. pravděpodobně znovu nalezitelné) jsou lokality na obnažených březích rybníků, jako je tomu v Milíčovském lese (pokles hladiny dá znovu šanci těmto konkurenčně slabým druhům vyrůst). Převažující ostatní nálezy jsou ale sukcesně časné lokality, které zarostly ostatní vegetací a v podstatě zanikly. Ani provedená realizace revitalizace na Slatině v Dubči nedala tomuto druhu šanci (a to navzdory tomu, že se alespoň podařilo odklonit od místa nálezu plánovanou cyklostezku). Křehká rovnováha pravidelně zaplavovaného pole, které je zoráno jen tehdy, když je sucho a klesne hladina (a tedy po několika letech zarůstání se jede nanovo) byla narušena a s ní zmizely i tisícovky rostlin kypreje yzopolisté (Lythrum hyssopifolia). Nedá se ale vyloučit, že se tento druh přechodně objeví zase jinde…

Centaurium pulchellum

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Společně se zeměžlučí spanilou roste na lokalitách ještě zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea). Ta je na první pohled mnohem více robustní, má přízemní listovou růžici a je větvená až od poloviny lodyhy. Je konkurenčně silnější a přetrvává i v zapojenějších porostech, které jsou zpravidla sušší. Zeměžluč přímořskou (Centaurium littorale) bychom v Praze hledali asi dost obtížně.

Centaurium pulchellum

Centaurium pulchellum

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno na Slatině v Dubči 12.6.2013 (biotop) a 31.7.2013, v Běchovicích 17.6.2014 (lokalita dřívějšího výskytu), na Semické hůře (součást přírodní památky Polabské hůry) 29.7.2014 a na Mladoboleslavsku (u Vrchbělé) 4.7.2016.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget