Tento příspěvek byl přečten1077krát!

Skřípinka smáčknutá (čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité) je nenápadným druhem vlhkých až zamokřených půd. U nás se vyskytuje vzácně, jako bylina trávovitého vzhledu může být přehlížena, ale už samotná vazba na ohrožené druhy biotopů napovídá, že nemůže jít o hojný druh. V Praze byla známa z několika málo míst, výskyt v Cholupicích je považován za zaniklý, místo bylo rozoráno, osud výskytu u Krtně a na Štvanici je nejasný, v údolí Motolského potoka se vyskytuje dosud. Nikdy v Praze nebyla hojná a i dnes patří k ohroženým druhům.

Blysmus compressus

Blysmus compressus

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně od nížin do podhůří víceméně na celém území, častější je pouze na východní Moravě. Dříve byla hojnější.

Blysmus compressus

Celkový areál rozšíření: Souvisle roste v Evropě s výjimkou nejzazšího severu a úplného jihu, dále roste v Malé Asii a na Kavkaze, nesouvisle se vyskytuje směrem na východ až do Číny.

Blysmus compressus

Blysmus compressus

Ekologie: Roste na slatinných loukách, na vlhkých pastvinách, na prameništích, na slaniscích, na bažinatých březích rybníků a řek, v pobřežních dunách, na půdách mokrých, živných, často vápenitých nebo částečně zasolených, většinou v rozvolněných porostech rostlin. Snáší občasný sešlap.

Blysmus compressus

Ohrožení a ochrana: Jako druh vlhkých stanovišť je ohrožena odvodňováním, změnami podnebí, přímým ničením míst výskytu, částečně též eutrofizací prostředí. Vzhledem k úbytku je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2t), zákonem chráněna není.

Blysmus compressus

Ohrožení na území Prahy: V Praze byl druh vždy vzácný, v současnosti můžeme říci až kriticky ohrožený. Ačkoliv se druhu na Motolském koupališti dosud daří, roste zde na břehu rybníka, jedná se o pouhý zbytek kdysi hojnějšího výskytu. Navíc může snadno dojít na nějakou tu revitalizaci, česky oživení, přičemž osud skřípinky by v takovém případě byl značně nejistý. Tato zajímavá trávovitá bylina si jistě zaslouží naší pozornost.

Blysmus compressus

Blysmus compressus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Zvláště pokud nekvete, může být snadno přehlédnuta. Připomíná různé trávovité byliny, zvláště ty ze stejné čeledi, například ostřice. Pokud se ji však naučíme poznávat, patří za plodu k dobře poznatelným druhům. 

Blysmus compressus

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno u přírodního koupaliště Motol 1.7.2015 a 30.6.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget