Přírodně cenná území

Přírodní památka Jenerálka je pravidelně podrobována přírodovědným průzkumům, což je logické – vzhledem k jejímu významu jako pěkné výslunné skalky s řadou ohrožených suchomilných a teplomilných druhů. Jak je to ale v jejím ochranném pásmu?

Východně od chráněného území se nachází bývalý těžební… Continue reading

Přírodní památku Obora Hvězda tvoří rozsáhlý lesní komplex  mezi Petřinami, Dolní Libocí a Motolem, obklopený městskou zástavbou. Tvoří jeden z mála přírodních celků v silně antropicky destruované krajině Bělohorské tabule. Chráněné území leží v nadmořské výšce 320 m n. m. (v povodí Litovického… Continue reading

Přírodní rezervace se nachází při jihovýchodním okraji Prahy, podél potoka Rokytka, který se zachovává svůj přirozený charakter, což se týká i navazujícího úzkého pásu lesa. Chráněné území je součástí Přírodního parku Rokytka, který byl vymezen podél toku od Nedvězí až… Continue reading

Přírodní památku Pitkovická stráň tvoří výslunná xerotermní stráň na skalnato-travnatém ostrohu Pitkovického údolí mezi Křeslicemi a Pitkovicemi. Na západní straně (v ochranném pásmu přírodní památka) hraničí s porostem borovice černé, dubu zimního a akátu, na východní straně je součástí chráněného území… Continue reading