Tento příspěvek byl přečten1287krát!

Hvozdík sivý (čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité) je vytrvalá polštářovitá bylina, nesporně okrasná a nápadná zvláště v době květu. U nás roste vzácně výhradně v Čechách. Tvoří základ zahradních odrůd péřitých hvozdíků pěstovaných na skalkách. Dnes se v Praze vyskytuje pouze v přírodní památce Modřanská rokle. Zdejší plochou nevelký výskyt se v současnosti nezdá být bezprostředně ohrožen. Starší údaje ze šedesátých let 20. století jsou z přírodní památky Pitkovická stráň, ještě starší je Klikův údaj z Hemrových skal, dnes součást přírodní rezervace Prokopské údolí, ten je dokonce z roku 1933. Staré údaje z Troje a z Vyšehradské skály uvádí Květena ČSR. Na těchto místech už patrně hvozdík sivý neroste. Známé jsou ovšem výskyty na skalách na Závisti a v přírodní rezervaci Zvolská homole, již však za jižním okrajem Velké Prahy.

Dianthus gratianopolitanus

Dianthus gratianopolitanus

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně v západní polovině Čech, od pahorkatin do podhůří.

Dianthus gratianopolitanus

Dianthus gratianopolitanus

Celkový areál rozšíření: Roste ostrůvkovitě ve střední a západní Evropě.

Dianthus gratianopolitanus

Dianthus gratianopolitanus

Ekologie: Roste na skalách a strmých skalnatých svazích, na kamenitých, ale minerálně silných půdách, převážně na bazických, méně na vápnitých skalách. Je světlomilný, upřednostňuje rozptýlené světlo, prudkému úpalu se vyhýbá.

Dianthus gratianopolitanus

Dianthus gratianopolitanus

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především samotnou vzácností, tedy výskytem na omezeném počtu míst. Jako skalní druh je ohrožován spíše přímým ničením stanovišť, úpravami skal, lomovou či stavební činností, méně zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Pro svoji vzácnost je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2r), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§2).

Dianthus gratianopolitanus

Dianthus gratianopolitanus

Ohrožení na území Prahy: Druh je v Praze ohrožen především samotnou vzácností, je znám pouze z jediné skalky. Zde by mohl být mimo přímého zničení ohrožen zahušťováním lesního porostu (roste na okraji akátového háje). Jako vzácný zákonem chráněný druh vyžaduje trvalou pozornost.

Dianthus gratianopolitanus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je zaměnitelný za jiné růžově kvetoucí péřité hvozdíky, od nichž se odlišuje drobnými znaky. U nás jsou původní dva, na přirozených stanovištích by se však potkávat neměly; hvozdík sivý roste v Čechách, hvozdík moravský (Dianthus moravicus) zase na Moravě.

Dianthus gratianopolitanus

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Modřanská rokle 8.4.2018 a 6.5.2018 a v přírodní rezervaci Zvolská homole 18.5.2008 a 26.5.2009.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget