Tento příspěvek byl přečten1276krát!

Syn.: Pilosella echioides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Čeleď: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Hieracium echioides

Popis: Rostliny vytrvalé, 25–90 cm vysoké, bez výběžků, jen zřídka s dlouhými, listnatými, květonosnými výběžky, celá rostlina šedě štětinatě chlupatá, šedě vločkovitě plstnatá, bez stopkatých žlázek. Lodyhy v horní části s roztroušenými přitisklými chlupy nebo bez nich. Listy přízemní růžice v době květu zaschlé nebo nanejvýš 1–2, lodyžních listů 5– 20, úzce čárkovité, hustě hvězdovitě chlupaté, s četnými jednoduchými, štětinovitými chlupy, listy obkopinaté, úzce podlouhlé až podlouhlé, tuhé, mimo štětinovitých chlupů také s hvězdovitými chlupy. Květenství je chocholičnatý vrcholík, s 10–70 malými úbory, listeny pod vrcholíkem nápadné, až 10 mm dlouhé a 3 mm široké, tupé nebo špičaté, hvězdovitými chlupy plstnaté, s hojnými jednoduchými chlupy, stopky úborů s ojedinělými jednoduchými světlými chlupy, květy jazykovité, s až 9 mm dlouhou ligulou, koruna sytě žloutkově žlutá. Nažky hnědočerné. Kvete v červnu až červenci.

Hieracium echioides

Záměny: V území dolního Povltaví je asi nejpravděpodobnější záměna se vzácnějším jestřábníkem štětinatým (Hieracium rothianum), který má ale v době květu vyvinutou přízemní růžici, vždy má méně lodyžních listů (do 8 listů, u jestřábníku hadincovitého je to zpravidla přes dvanáct, i když může jich mít i méně), volný latovitý vrcholík (nikoliv okolíkovitě stažený) a alespoň ojedinělé stopkaté žlázky na stopkách úborů a zákrovech.

Hieracium echioides

Hieracium echioides

Ekologie: Výslunné suché skály, Skalnaté a kamenité, příp. i travnaté svahy, skalní terásky, vřesoviště, písčiny a písčití bory. Na území Prahy 6 to jsou téměř výhradně skalní výchozy.

Hieracium echioides

Hieracium echioides

Rozšíření v České republice: Roste především v teplých oblastech – vzácně v Českém středohoří, ve středních Čechách (v údolí Vltavy až roztroušeně) a na jihozápadní a jižní Moravě (častěji na Znojemsku).

Hieracium echioides

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Nacházen je ojediněle v Šáreckém údolí, konkrétně v přírodní rezervaci Divoká Šárka a v přírodní památce Jenerálka. Nesrovnatelně častější a bohatší lokality má v kaňonu Vltavy – v přírodní památce Baba je až hojným druhem a početnost se dá počítat na tisícovky rostlin.

V okolí se objevuje i na Podbabských skalách, Sedleckých skalách, v přírodní památce Zámky, přírodní rezervaci Podhoří, přírodní památce Jabloňka a na dalších místech.

Hieracium echioides

Hieracium echioides

Celkové rozšíření: Druh rozšířený od střední Evropy, přes Ukrajinu a jihovýchodní Evropu až na jih evropského Ruska, do střední Sibiře a střední Asie. Českou republikou probíhá západní hranice celkového areálu.

Hieracium echioides

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům – zranitelným taxonům (C3/ VU), zákonem není chráněn.

Hieracium echioides

Hieracium echioides

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Podhoří 19.6.2007, v přírodní památce Zámky 2.8.2005, 27.6.2009 a v přírodní památce Baba 30.5.2014, 4.6.2014 a 24.7.2014.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget