Tento příspěvek byl přečten1416krát!

Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité

Geranium sanguineum

Popis: Rostliny vytrvalé, oddenek silný, plazivý a větvený. Lodyhy vystoupavé nebo poléhavé až přímé, od báze větvené, 20–40 cm dlouhé, dlouze a odstále chlupaté a přisedle žláznaté, v uzlinách ztlustlé. Přízemní listy záhy zasychající, lodyžní listy vstřícné, s 1–3 cm dlouhým řapíkem, řapíky chlupaté, čepele 3–5(–8) cm v průměru, hluboce 5–7 dílné, úkrojky čárkovitě kopinaté, 2–3 mm široké, jednožilné, špičatě 5dílné, dole celokrajné. Květenství redukované v jednokvěté vidlany, 7–15 cm, listence 2, malé, květní stopky přímé, za plodu skloněné, stopka květenství delší než listen, lístky kalicha 8–13 mm, chlupaté, 3–7žilné, s 2 mm dlouhou nasazenou špičkou, korunní plátky 13–18 mm, obvejčité, vykrojené, na bázi klínovité, karmínově červené, velmi vzácně bílé. Zobanité plody chlupaté, nežláznaté, 3–4 cm dlouhé. Semena lysá, světle hnědá. Kvete od května do září.

Geranium sanguineum

Geranium sanguineum

Záměny: Dobře poznatelný druh podle karmínových květů skládajících jen jednokvětá květenství a okrouhlého tvaru listové čepele, přičemž očekávaným biotopem jsou suchá stanoviště teplejších poloh.

Geranium sanguineum

Ekologie: Suché výslunné stráně, křoviny, lemy světlých lesů, řídké teplomilné doubravy a bory, zarostlé skály a sutě.

Geranium sanguineum

Geranium sanguinem

Rozšíření v České republice: V teplejších krajích roztroušeně až hojně, odtud zasahuje vzácně až do teplejších oblastí středních poloh. Jeho výskyt nepřesahuje nadmořskou výšku 800 m n. m.

Geranium sanguinem

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Na vhodných stanovištích – kterými jsou výslunné travnaté a skalnaté svahy – je kakost krvavý až hojným druhem (tyto početné výskyty jsou ale obvykle jen lokální). Roste v Šáreckém údolí: přírodní rezervace Divoká Šárka (zde nalezeny v roce 2017 jen 2 trsy při hraně Šestákovy skály) a přírodní památky Vizerka, Zlatnice, Nad mlýnem a Dolní Šárka. Znám je ale z více míst Šáreckého údolí i mimo chráněná území. Významné jsou populace v kaňonovitém údolí Vltavy – zde je běžně zastoupen v přírodní památce Baba a v dalších chráněných územích (Podbabské skály nebo Podhoří).

Geranium sanguineum

Celkové rozšíření: Areál zahrnuje velkou část Evropy – od jižní Skandinávie a Irska po nejjižnější oblasti Evropy, na východě zasahuje až k Uralu, Kavkazu a do Arménie.

Geranium sanguineum

Ohrožení: Patří ke druhům vyžadujících další pozornost – téměř ohrožený taxon (C4a/ NT), zákonem není chráněn.

Geranium sanguineum

 Geranium sanguineum

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Podhoří 12.5.2005 a 27.5.2005, v národní přírodní rezervaci Oblík 3.6.2006 a v přírodní památce Baba 21.4.2014.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget