Tento příspěvek byl přečten1166krát!

Kavyl Ivanův (čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité) je náš nejhojnější péřitý kavyl, přesto ale patří mezi ohrožené druhy. I v Praze se vyskytuje v řadě chráněných území: národní přírodní památce Barrandovské skály, přírodní památce Branické skály, národní přírodní památce Cikánka, přírodní památce Ctirad, národní přírodní památce Dalejský profil, přírodní rezervaci Divoká Šárka, přírodní památce Dolní Šárka, přírodní rezervaci Homolka, přírodní památce Jenerálka, přírodní památce Kalvárie v Motole, přírodní rezervaci Klapice, národní přírodní památce Lochkovský profil, přírodní památce Nad mlýnem, přírodní památce Opatřilka-Červený lom, přírodní památce Pecka, přírodní památce Podbabské skály, přírodní rezervaci Podhoří, přírodní rezervaci Prokopské údolí, přírodní památce Radotínské skály, přírodní rezervaci Radotínské údolí, přírodní památce Sedlecké skály, přírodní rezervaci Slavičí údolí, národní přírodní památce U Nového mlýna, přírodní památce U Závisti, přírodní památce V hrobech, přírodní památce Zámky a přírodní památce Zmrzlík. Z uvedeného soupisu je zřejmé, že se v Praze vyskytuje především na území Českého krasu a dále na skalách v údolích kaňonu Vltavy a Šáreckého potoka. Pravobřežní polovina Prahy je na výskyty kavylu Ivanova výrazně chudší a mimo samotné údolí Vltavy se dále na východ od ní vyskytuje pouze ojediněle a je zde výrazně ohroženější než na západě Prahy.

Stipa pennata

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně v teplých oblastech severozápadních a středních Čech a jižní Moravy, ojediněle i jinde.

Stipa pennata

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, odkud pokračuje na jižní Sibiř a do Střední Asie.

Stipa pennata

Ekologie: Roste na suchých, slunných stanovištích, na skalních výchozech, na stepních trávnících, na výslunných stráních, na zásaditých podkladech. Nevyhýbá se ani místům částečně ovlivněných člověkem.

Stipa pennata

Ohrožení a ochrana: Coby světlomilný druh je ohrožen zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami, méně pak přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Na řadě míst se stále ještě vyskytuje hojně a vytváří známé kavylové stepi. Vzhledem k vazbě na ohrožená stanoviště skalních stepí je řazen mezi druhy ohrožené (C3), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§3).

Stipa pennata

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se v Praze druh nezdá býti ohrožen, vyskytuje se v řadě chráněných území, zvýšenou pozornost vyžaduje především na místech se slabým výskytem a v místech se zhoršujícími se přírodními podmínkami. Na takových místech může ustoupit či zcela vymizet, což se již, podle všeho, na některých místech dřívějšího výskytu stalo. I Praze se dosud vyskytuje ve větších porostech, např. v Radotínském údolí nebo Prokopském údolí.

Stipa pennata

Možnosti záměny, příbuzné druhy: V Praze připadá v úvahu asi jen záměna za kavyl sličný (Stipa pulcherrima). Ten je statnější, nasivělý, má o něco větší obilky s jinak utvářenými proužky chloupků, širší listy zakončené špičkou bez štětičky chlupů (ta ale často chybí i u kavylu Ivanova).

Stipa pennata

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Podbabské skály 29.6.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget