Přírodně cenná území

Evropsky významná lokalita Havránka a Salabka se nachází v severní části Prahy, v širší rekreační zóně městské části Troja, ve svažitém terénu pod bohnickým sídlištěm. Vlastní evropsky významnou lokalitu tvoří dvě v současnosti již vyhlášená chráněná území (přírodní památky) Havránka… Číst více

V sekci o přírodně cenných územích naleznete texty a fotografie z cenných částí přírody – ať už těch, která jsme navštívili ze zájmu při náhodné návštěvě nebo těch, kde jsme zpracovávali podrobnější průzkumy.

Obvykle se jedná o zvláště chráněná území… Číst více

Hlavním předmětem ochrany chráněného území Opatřilka – Červený lom je klasický geologický profil svrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin. Zřejmě i díky svojí poloze mezi národní přírodní památkou Dalejský profil a přírodní… Číst více