Přírodně cenná území

Přírodní památka Podbabské skály chrání výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy a významná společenstva skal a skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Území představuje významné refugium mnoha vzácných druhů, mimo cévnatých rostlin jsou to také… Číst více

Zvláště chráněné území Rybníčky u Podbořánek se nachází na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje, přibližně 10 km severně od města Kralovice, na kraji obce Podbořánky. Bylo vyhlášeno v kategorii „přírodní rezervace“ v červnu roku 1990 jako „velmi cenné území se… Číst více

Území je známé již od 19. století jako význačná botanická lokalita, teprve v roce 1999 bylo vyhlášené jako chráněné území. Tvoří jej zalesněný severní svah hluboko zaříznutého údolí Máslovického potoka v délce 2 km od skály nad Vltavou (zvané Choč)… Číst více

Přírodní rezervace Vršky pod Špičákem se nachází při severním okraji města Odolena Voda. Tvoří ji výrazný vrchol Špičáku, dosahující nadmořské výšky 250 m n.m. a severněji umístěný hřebínek, který se skládá z několika nepoměrně menších vršků.

Předmětem ochrany jsou velkoplošné… Číst více

V sekci o přírodně cenných územích naleznete texty a fotografie z cenných částí přírody – ať už těch, která jsme navštívili ze zájmu při náhodné návštěvě nebo těch, kde jsme zpracovávali podrobnější průzkumy.

Obvykle se jedná o zvláště chráněná území… Číst více

Hlavním předmětem ochrany chráněného území Opatřilka – Červený lom je klasický geologický profil svrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin. Zřejmě i díky svojí poloze mezi národní přírodní památkou Dalejský profil a přírodní… Číst více