Středočeský kraj

Lokalita chráněného území se nachází asi 5 km východně od města Mělník, při jihozápadním okraji obce Mělnická Vrutice, v menadrující nivě řeky Pšovka. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 184-186 m n.m. Severní hranici tvoří železniční trať Mělník-Mšeno, jižní hranici tvořil původně… Číst více

Významný krajinný prvek tvoří vrch nad dolní částí města Odolena Voda, místně označovaný jako Zlatkov (nadmořská výška cca mezi 250-260 m n.m.). Vznikl ve starohorách vulkanickou činností a je tvořen bazalty a bazaltandezity (je součástí masívu, který severně pokračuje na… Číst více

Národní přírodní památka Kotýz patří k méně známým chráněným územím Českého krasu, možná i proto, že není alespoň botanicky tak významná. Určitou roli nepochybně hraje její odlehlost a pro návštěvníky také poněkud nepřívětivé okolí lomu na vápenec. Jihovýchodní část (mezi lomem… Číst více

Uprostřed zdánlivě nezajímavé a zemědělsky intenzivně využívané krajiny mezi městy Kralupy nad Vltavou a Neratovicemi se prudce zvedá několik pahorků upomínající nejvíce na krajinu Českého středohoří. Nejvyšší vrch (kóta 224,1 metrů) probíhá ve směru severojižním a zvedá se přímo nad… Číst více

K jihu exponovaná stráň, v jihozápadní části narušená malým opuštěným hliništěm, nachází se 500–1200 m jihozápadně od Dřínova. Motivem ochrany jsou společenstva slínovcovitých, tzv. bílých strání. Jde o ojedinělý biotop odkrytých křídových slínovců Dřínovské hory (247 m n.m.) s teplomilnými… Číst více

Rozsáhlý komplex strmých skal, skalních hřbítků a roklí i zalesněných svahů hostí pestrá společenstva suchých trávníků a skalních stepí.

Geologickým podkladem jsou starohorní bazalty, droby a silicity, které často vystupují jako skalní výchozy ve svazích vltavského údolí. Zvláště patrný je… Číst více