Středočeský kraj

Lokalita chráněného území se nachází asi 5 km východně od města Mělník, při jihozápadním okraji obce Mělnická Vrutice, v menadrující nivě řeky Pšovka. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 184-186 m n.m. Severní hranici tvoří železniční trať Mělník-Mšeno, jižní hranici tvořil původně… Číst více

Významný krajinný prvek tvoří vrch nad dolní částí města Odolena Voda, místně označovaný jako Zlatkov (nadmořská výška cca mezi 250-260 m n.m.). Vznikl ve starohorách vulkanickou činností a je tvořen bazalty a bazaltandezity (je součástí masívu, který severně pokračuje na… Číst více

Národní přírodní památka Kotýz patří k méně známým chráněným územím Českého krasu, možná i proto, že není alespoň botanicky tak významná. Určitou roli nepochybně hraje její odlehlost a pro návštěvníky také poněkud nepřívětivé okolí lomu na vápenec. Jihovýchodní část (mezi lomem… Číst více

Zvláště chráněné území Rybníčky u Podbořánek se nachází na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje, přibližně 10 km severně od města Kralovice, na kraji obce Podbořánky. Bylo vyhlášeno v kategorii „přírodní rezervace“ v červnu roku 1990 jako „velmi cenné území se… Číst více

Území je známé již od 19. století jako význačná botanická lokalita, teprve v roce 1999 bylo vyhlášené jako chráněné území. Tvoří jej zalesněný severní svah hluboko zaříznutého údolí Máslovického potoka v délce 2 km od skály nad Vltavou (zvané Choč)… Číst více

Přírodní rezervace Vršky pod Špičákem se nachází při severním okraji města Odolena Voda. Tvoří ji výrazný vrchol Špičáku, dosahující nadmořské výšky 250 m n.m. a severněji umístěný hřebínek, který se skládá z několika nepoměrně menších vršků.

Předmětem ochrany jsou velkoplošné… Číst více

Uprostřed zdánlivě nezajímavé a zemědělsky intenzivně využívané krajiny mezi městy Kralupy nad Vltavou a Neratovicemi se prudce zvedá několik pahorků upomínající nejvíce na krajinu Českého středohoří. Nejvyšší vrch (kóta 224,1 metrů) probíhá ve směru severojižním a zvedá se přímo nad… Číst více

K jihu exponovaná stráň, v jihozápadní části narušená malým opuštěným hliništěm, nachází se 500–1200 m jihozápadně od Dřínova. Motivem ochrany jsou společenstva slínovcovitých, tzv. bílých strání. Jde o ojedinělý biotop odkrytých křídových slínovců Dřínovské hory (247 m n.m.) s teplomilnými… Číst více