Středočeský kraj

Lokalita chráněného území se nachází mezi obcemi Smečno a Kačice, ve výběžku lesního porostu, který je součástí Přírodního parku Džbán.

Západní hranici tvoří křižovatka silnic Kačice-Smečno-Kamenné Žehrovice, východní hranice probíhá po lesní pěšině v souvislém lesním porostu. Tato pěšina je součástí… Číst více

Přírodní památka se nachází v blízkosti obce Konětopy, na jihovýchodním úbočí Cecemínského hřbetu. Ještě před více jak 100 lety měl Prutník charakter polabské černavy. Na půdě silně obohacené humusem a s vysokou hladinou vody byla v té době vytvořena mokřadní… Číst více

Lokalita chráněného území se nachází mezi Poděbrady a Kolínem, v poříční nivě Labe, jižně od soutoku s Cidlinou. Při východním okraji navazuje na obec Velký Osek, západní hranicí je řeka Labe. Součástí území jsou četné pozůstatky říčních ramen, v různém… Číst více

Přírodní památku tvoří lesnatý vrch, který nápadně vyčnívá do okolí, přestože dosahuje pouhých 242 m n.m. Je tvořen buližníky a pevnými břidlicemi. Buližníky jsou usazené křemité horniny pocházející ze starohor a vynikají svou pevností a odolností. I proto tento vrch… Číst více

Přírodní památka Na Novém rybníce se nachází při jižním okraji města Nové Strašecí, u silnice Nové Strašecí–Rakovník, v oblouku železniční trati. Její součástí jsou podmáčené louky a olšiny v údolní nivě potoka Klíčava (okres Rakovník) a přilehlý Novostrašecký rybník.

Novostrašecký… Číst více