Středočeský kraj

Přírodní rezervace Tankodrom byla vyhlášena za chráněné území v roce 1999 na ploše více jak 31 hektarů. Nachází se na severozápadním okraji města Rakovník (u silnice z Rakovníka do Kněževsi), jižně od obce Olešná, v nadmořské výšce 347–388 m (okres… Číst více

Pokud se rozhodnete jet vlakem z Mladé Boleslavi do Prahy, nemůžete u obce Tišice minout sotva hektarový železniční násep. Toto území v blízkosti Neratovic bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno Okresním národní výborem v Mělníku v roce 1986. Později bylo… Číst více

Přírodní památka Na Novém rybníce se nachází při jižním okraji města Nové Strašecí, u silnice Nové Strašecí–Rakovník, v oblouku železniční trati. Její součástí jsou podmáčené louky a olšiny v údolní nivě potoka Klíčava (okres Rakovník) a přilehlý Novostrašecký rybník.

Novostrašecký… Číst více

Kovárské stráně se nacházejí v malebném údolí Zákolanského potoka, jižně od obce Kováry a nedaleko zříceniny Okoř, v okrese Kladno. Sotva jeden kilometr jižním směrem ji dělí od hranice přírodního parku Okolí Okoře. Zajímavý krajinný ráz podnítil navržení této přírodní… Číst více

Přírodní rezervace Milská stráň se nachází přímo uprostřed přírodního parku Džbán, v okrese Rakovník (již téměř na hranici s okresem Kladno), východně od obce Milý. Byla vyhlášena v roce 1988 k ochraně zajímavých teplomilných společenstev slínovcovitých, tzv. bílých strání. Tvoří… Číst více

Přírodní rezervace Andělské schody byla vyhlášena za chráněné území v roce 2002, její plocha dosahuje více jak 13 hektarů. Nachází se při kraji dálnice z Prahy do Příbrami, v katastru obce Voznice (okres Příbram), v nadmořské výšce 383–402 m.

Chráněné… Číst více

Přírodní památka Písčina u Tuhaně se nachází při kraji obce Tuhaň, přibližně 7 km jihovýchodně od okresního města Mělník. Původně byla vyhlášena jako přechodně chráněná plocha, přesněji od roku 1994, statut zvláště chráněného území požívá od července roku 2007.

O… Číst více

V přírodní památce Netřebská slaniska, v okrese Mělník, je chráněn jeden z posledních přirozených biotopů slanisek, dříve mnohem hojněji zastoupených jak na Mělnicku, tak i dále ve směru na Kladno – vyhlášena tak byla evropsky významná lokalita Slaná louka u… Číst více

Přírodní rezervace Lipovka se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při východním okraji obce Káraný (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lesů (vlhká varianta lipové doubravy, mokřadní olšiny), tůní a dalších biotopů. Jedná… Číst více

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při západním okraji obce Byšičky (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lužních lesů, vlhkých luk, tůní a dalších biotopů. Jedná se o… Číst více