Středočeský kraj

Přírodní památka Na Novém rybníce se nachází při jižním okraji města Nové Strašecí, u silnice Nové Strašecí–Rakovník, v oblouku železniční trati. Její součástí jsou podmáčené louky a olšiny v údolní nivě potoka Klíčava (okres Rakovník) a přilehlý Novostrašecký rybník.

Novostrašecký… Continue reading

Kovárské stráně se nacházejí v malebném údolí Zákolanského potoka, jižně od obce Kováry a nedaleko zříceniny Okoř, v okrese Kladno. Sotva jeden kilometr jižním směrem ji dělí od hranice přírodního parku Okolí Okoře. Zajímavý krajinný ráz podnítil navržení této přírodní… Continue reading

Přírodní rezervace Milská stráň se nachází přímo uprostřed přírodního parku Džbán, v okrese Rakovník (již téměř na hranici s okresem Kladno), východně od obce Milý. Byla vyhlášena v roce 1988 k ochraně zajímavých teplomilných společenstev slínovcovitých, tzv. bílých strání. Tvoří… Continue reading

Přírodní památka Písčina u Tuhaně se nachází při kraji obce Tuhaň, přibližně 7 km jihovýchodně od okresního města Mělník. Původně byla vyhlášena jako přechodně chráněná plocha, přesněji od roku 1994, statut zvláště chráněného území požívá od července roku 2007.

O… Continue reading

Přírodní rezervace Lipovka se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při východním okraji obce Káraný (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lesů (vlhká varianta lipové doubravy, mokřadní olšiny), tůní a dalších biotopů. Jedná… Continue reading

Přírodní památka Hluchov tvoří společně s Lesoparkem Ostrůvek a zámeckým parkem příjemné přírodní zákoutí prakticky uprostřed města, resp. mezi Brandýsem nad Labem a Strarou  Boleslaví. Přestože je území kvůli své poloze pod silným tlakem jak veřejnosti (zvýšená návštěvnost,… Continue reading