Tento příspěvek byl přečten1215krát!

Hořeček brvitý (čeleď: Geraniaceae Juss. – hořcovité) patří ke vzácným druhům, který za posledních několik desítek let z Prahy téměř vymizel. Uváděn je z přírodní rezervace Chuchelský háje (dříve chráněná území Chuchelský háj a Homolka), přírodní památka Ctirad, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Opatřilka-Červený lom, národní přírodní památka Dalejský profil, národní přírodní památka U Nového mlýna, přírodní památka Radotínské skály, národní přírodní památka Lochkovský profil a přírodní rezervace Klapice. Těsně za hranicí Prahy je znám z národní přírodní památka Černé rokle. Bohužel většina těchto nálezů je stará několik desítek let a aktuální údaje chybí. V podzimním období roku 2019 byly navštíveny některé dříve udávané nálezy (některé lokality i v předchozích letech) a s negativním výsledkem. Jedinou potvrzovanou lokalitou tak je území přírodní památky Cikánka II. Je možné, že se ještě někde objeví (v Černých roklích byl viděn ještě před několika lety), podzimní průzkumy jsou už botaniky často podceňované.

Gentianopsis ciliata

Rozšíření na území České republiky: Dříve se objevoval roztroušeně od nížin do hor ve velké části České republiky, nejvíce ale na místech s výskytem vápnitých substrátů – především Český a Moravský kras, České středohoří, Orlické opuky, Polomené hory nebo Bílé Karpaty. Do hor vystupuje vzácně. V posledních desetiletích rychle ubývá.

Gentianopsis ciliata

Gentianopsis ciliata

Celkový areál rozšíření: Malý areál zahrnuje území od severozápadní části Pyrenejského poloostrova, přes Německo, Itálii, Polsko, po Balkánský poloostrov a panonskou oblast.

Gentianopsis ciliata

Ekologie: Objevuje se v teplomilných trávnících, v lesních světlinách, na mezích nebo zvolna zarůstajících lomech. Obvykle se jedná o dostatečně rozvolněné porosty, kde má hořeček šanci vyklíčit. Typické jsou zejména zazemněné spodní části lomu, na které se již vyvíjí vegetace (nejčastěji charakteru suchých trávníků). Geologickým podkladem pražských lokalit jsou vápence, roste ale i na jiných bazických horninách – čediči, opukách, vápnitých pískovcích či slínech.

Gentianopsis ciliata

Ohrožení a ochrana: Druh je řazen mezi ohrožené druhy (C3), resp. druhy zranitelné (VU), zákonem chráněn není.

Gentianopsis ciliata

Gentianopsis ciliata

Ohrožení na území Prahy: Vzhledem k tomu, že je v současnosti známa pouze jediná lokalita, lze jeho výskyt hodnotit jako kriticky ohrožený. Důvody velmi silného ústupu z Prahy nejsou známy. Určitý vliv bude mít zarůstání lokalit a to nejenom křovinami, ale i zapojováním travního drnu (a tedy snížené možnosti vyklíčit). Každopádně i na historických lokalitách se vyskytoval pouze řídce a početné populace nevytvářel.

Gentianopsis ciliata

Gentianopsis ciliata

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh charakteristický třásnitými korunními cípy na okrajích a jednotlivými – koncovými květy. Obtížně zaměnitelný za jiného zástupce čeledi hořcovitých.

Gentianopsis ciliata

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Cikánka II ve dnech 24.8.2019 a 15.9.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget