Tento příspěvek byl přečten1168krát!

Hvězdnice zlatovlásek (čeleď:  Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité) je nápadná bylina, jež zkrášluje výslunné svahy od pozdního léta až do podzimu, především v oblasti Českého krasu a zaříznutých údolí na severu Prahy. Pozorována byla v těchto chráněných územích: přírodní památka Baba, přírodní památka Bílá skála, přírodní památka Bohnické údolí, přírodní památka Dolní Šárka, přírodní památka Havránka, přírodní rezervace Homolka, přírodní rezervace Chuchelský háj, přírodní památka Jabloňka, přírodní památka Kalvárie v Motole, přírodní rezervace Klapice, národní přírodní památka Lochkovský profil, přírodní památka Nad mlýnem, přírodní památka Opatřilka-Červený lom, přírodní památka Podbabské skály, přírodní rezervace Podhoří, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Radotínské skály, přírodní rezervace Radotínského údolí, přírodní památka Sedlecké skály, přírodní památka Trojská, národní přírodní památka U Nového mlýna, přírodní památka Vizerka, přírodní památka Zmrzlík. Je pravděpodobné, že na vhodných místech roste i mimo chráněné plochy.

Aster linosyris

Rozšíření na území České republiky: Roste na příhodných místech v teplých oblastech.

Aster linosyris

Celkový areál rozšíření: Roste v Evropě, na Kavkaze.

Aster linosyris

Ekologie: Roste  v teplomilných suchých trávnících, na stepních stráních, na skalních výchozech, v teplomilných lesních lemech, v nízkých křovinách, vzácně též ve světlých lesích. Světlomilný a teplomilný druh rostoucí na místech s dostatkem vápníku v půdě.

Aster linosyris

Ohrožení a ochrana: Jako druh sucho a teplomilných společenstev je ohrožena asi především sukcesními změnami, tedy zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami, případně nástupem lesa. Méně je ohrožována člověkem přímo. Mnohé lokality jsou územně chráněny a při vhodně nastaveném plánu péče není ohrožena. Vzhledem k výskytu jen v určitých oblastech je hvězdnice zlatovlásek řazena mezi druhy ohrožené (C3), resp. je téměř ohrožená (NT), zákonem je chráněna jako druh ohrožený (§3).

Aster linosyris

Ohrožení na území Prahy: Ani v Praze se nezdá býti v současnosti ohrožena, běžná péče o místa stepního charakteru je pro ni dostačující. Pro zákonem chráněný druh je vhodné pravidelné sledování. Nezanedbatelná je též okrasná hodnota.

Aster linosyris

Možnosti záměny, příbuzné druhy: U nás dobře poznatelný a jen obtížně zaměnitelný druh.

Aster linosyris

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka

Fotografováno v přírodní rezervaci Prokopské údolí 29.8.2013, přírodní rezervaci Podhoří 18.8.2019 a v přírodní rezervaci Klapice 15.9.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget