Tento příspěvek byl přečten1355krát!

Syn.: Melica ciliata subsp. transsilvanica (Schur) Čelak.

Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité

Melica transsilvanica

Popis: Rostliny vytrvalé, zelené. Oddenek plazivý, výběžky až 10 cm. Stébla 30 – 90 cm vysoká, s krátkými listnatými výběžky. Pochvy dolních listů hustě dlouze vlnaté, chlupy nazpět obrácené. Čepele listů nesvinuté, ploché, 2–6 mm široké, kýlnaté, s vyčnívajícím středním žebrem, jazýčky zašpičatělé. Lichoklasy husté, všestranné, válcovitě stažené, jeho vřeteno klásky ze všech stran zakryté, klásky 5–10 mm, s 1 fertilním květem a 1 horním jalovým květem, plevy velmi rozdílné, dolní kratší, pluchy po odkvětu dlouze jemně chlupaté. Kvete od května do června.

Melica transsilvanica

Záměny: Podobná je strdivka brvitá (Melica ciliata), která ale u nás roste jen na Moravě. Má lichoklasy řídké a pochvy dolních listů lysé, čepele listů má často svinuté.

Melica transsilvanica

Melica transsilvanica

Ekologie: Výslunné stráně, skalní stepi, kamenité svahy, suché meze, křoviny, akátiny, druh spíše travnatých než kamenitých míst, rostoucí i v suchých travnatých lemech podél cest.

Melica transsilvanica

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně v teplých oblastech celé republiky, ojediněle proniká do středních poloh.

Melica transsilvanica

Výskyt na území Městské části Prahy 6: V Praze má dvě hlavní centra výskytu. Tou první je oblast kaňonu Vltavy v severní části Prahy, včetně navazujících údolí: Šárecké údolí, Údolí Únětického potoka a Čimického údolí. Druhou oblastí je území Českého krasu (Radotínské údolí, Prokopské údolí, Velká Chuchle, až po Podolí a Bránické skály). Ojedinělé výskyty jsou i jinde v Praze.

Melica transsilvanica

Území Prahy 6 tak představuje významnou oblast výskytu. V Šáreckém údolí se vyskytuje v oblasti přírodní rezervace Divoká Šárka a v širším okolí (včetně ochranného pásma a okolí nádrže Džbán, v přírodních památkách Vizerka, Jenerálka, Zlatnice, Nad mlýnem a Dolní Šárka. Četné jsou nálezy i mimo chráněná území, kde roste na suchých travnatých svazích či výhřevných loukách, např. ve významném krajinném prvku Lesostep pod Kuliškou, na skalách nad ulicí Horoměřická, svahy u Nebušic nebo nad lomem (u Baby) v závěru Šáreckého údolí. Početně roste i v přírodní památce Baba.

Melica transsilvanica

Celkové rozšíření: Euroazijský druh rozšířený v jižní Evropě s výběžky do západní a střední Evropy (severní hranice probíhá Německem a Polskem). Roste také ve střední Asii (Kazachstán , Kyrgyzstán , Tádžikistán , Turkmenistán , Uzbekistán a Íránu) a také na Kavkazu a v Číně.

Melica transsilvanica

Ohrožení: Patří k druhům vyžadujících další pozornost – málo dotčeným taxonům (C4a/ LC), zákonem není chráněn.

Melica transsilvanica

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Trojská 3.6.2005, přírodní památce Zámky 9.6.2005, přírodní rezervaci Podhoří 24.6.2007 a v přírodní památce Skály v zoologické zahradě 27.6.2018.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget